Blåklintskolan

Vi är en skola för elever från förskoleklass till skolår 9. Skolan ligger centralt i Mjölby nära bibliotek, simhall och grönområden. Skolan har drygt 500 elever och ett 70-tal medarbetare.

Så arbetar vi

Lärare och elever arbetar i längre sammanhängande lektioner för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande och för att få en väl planerad skoldag för eleverna. Vi har ett ämneslärarsystem redan från det att eleverna går i första klass och upp tills dess de slutar nian.

Blåklintskolan har sedan lång tid goda internationella kontakter och deltar årligen i olika fortbildningsinsatser i och utanför Sverige. En ledstjärna i vår undervisning är Visible learning, Det synliga lärandet – där John Hatties forskning både präglar och inspirerar oss.

På skolan finns ett elevdrivet café som hjälper till vid skolans olika typer av arrangemang, exempelvis personalkonferenser, föräldramöten, disco eller olika föreningars årsmöten.

Blåklintskolan arbetar med olika former av studie- och yrkesvägledande aktiviteter med eleverna redan från låg ålder. Det gör vi bland annat genom inslag i undervisningen, information, studiebesök, prao och enskilda vägledningssamtal.

Fritids

Blåklintskolans fritids består av fyra avdelningar som är indelade efter ålder. Öppettiderna är klockan 6 - 18.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på webben.

Klasschemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt lärare och personal

Kontaktinformation Blåklintskolans personal och fritids

Kontakt

Rektor för Blåklintskolan 4-9

Fredrik Lööf
Telefon: 0142-852 82

fredrik.loof@mjolby.se


Rektor för Blåklintskolan år F-3

Sebastian Hagård
Telefon: 0142-852 51

sebastian.hagard@mjolby.se


Skoladministratör

Nicolina Häll
Telefon: 0142-853 95

nicolina.hall@mjolby.se


Skoladministratör

Frida Eriksson Carnrot

Telefon: 0142-851 43

frida.eriksson-carnrot@mjolby.se

blaklintskolan@mjolby.se


Adress

Adress: Mårtensgatan 12, 595 32 Mjölby