Lagmansskolan

Lagmansskolan i Mjölby, entrén.

Vi är en 4-9 skola som ligger på östra sidan av Mjölby, endast ett par minuters promenad från resecentrum. På skolan arbetar ungefär 90 personer, och vi har runt 600 grund- och särskoleelever varje läsår. Lagmansskolan inrymmer även kommunens kulturskola, en inomhusarena för idrott och en fritidsgård.

Skolavslutning VT 2019

Läsåret närmar sig sitt slut och det är snart dags för skolavslutningar.

Som vi alla vet är det speciella förutsättningar utifrån Covid-19 som gäller i år och därför kommer det att se ut på följande sätt:

Samtliga elever på Lagmansskolan kommer att ha sina skolavslutningar torsdagen den
11 juni och i år genomförs alla avslutningar endast med elever och personal, inga familjer bjuds in.

Det kommer i år inte heller att genomföras någon karneval i åk 9.

Åk 4-5 och grundsärskoleklass åk 4-8: Skoldag enligt ordinarie tider men dagen avslutas med trevlig samvaro tillsammans med handledare i klassrummet eller utomhus.

Åk 6:
Skoldag enligt ordinarie tider men eleverna kommer tillbaka till skolan för avslutning och betygsutdelning tillsammans med sina handledare sen eftermiddag/kväll. Exakta tider och mer information kommer via handledare.

Åk 7-8: Skoldag enligt ordinarie tider. Dagen avslutas med betygsutdelning under trevliga former tillsammans med handledare.

Åk 9: Skoldag enligt ordinarie tider till och med lunch. Gemensam skolavslutning i matsalen för elever i åk 9 tillsammans med handledare kl.16.00-18.00.

Att inte få dela läsårsavslutningen, och för åk 9 avslut av grundskoletiden, med er som vårdnadshavare tycker vi naturligtvis är mycket ledsamt men vi kommer göra dagen till ett fint minne utifrån de förutsättningar som nu råder.

Med vänliga hälsningar
Skolledningen på Lagmansskolan

Så arbetar vi

På Lagmansskolan arbetar vi med elevens lärande i centrum. På skolan finns elever i olika åldrar, och på skolan erbjuds aktiviteter även utanför skoltid.

Studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i vårt arbete. Det kan handla om vägledning i skolarbetet "här och nu", eller om framtidstankar och gymnasieval.

På Lagmansskolan finns ett skolråd med en föräldrarepresentant från varje klass. Förutom föräldrar ingår rektor och lärare, vid behov bjuds representanter från eleverådet in.

Kommunens grundsärskola är placerad på Lagman. Den omfattar årskurserna 4-9. Fram till och med år 3 är eleverna integrerade i klassen på sin hemskola men därefter finns möjlighet att börja på Lagmansskolan. Eleverna erbjuds undervisning på sin nivå och det individuella stöd som krävs. Samarbete med grundskolan sker på alla plan där det är möjligt.

Fritidsverksamhet

På Lagmansskolan finns fritidsklubb som har verksamhet på dagtid, och fritidsgården som har öppet för elever från årskurs 7 och uppåt. För elever med särskilda behov finns förlängd skolbarnomsorg.

Mjölby fritidsklubb

Mjölby fritidsgård

Lagmansskolans lokaler används även av kommunens kulturskola.

Kulturskolan

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola 24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt lärare och personal

Kontaktuppgifter personal, Lagmansskolan

Kontakt

Rektor alfa, årskurs 4-6 och grundsärskola

Anna Bäckbom (tidigare Andersson)
Telefon: 0142-853 50 

anna.backbom@mjolby.se


Rektor beta, årskurs 7-9

Joachim Stigenhed
Telefon: 0142-854 21

joachim.stigenhed@mjolby.se

Biträdande rektor

Peter Tollsten
Telefon: 0142-854 91

peter.tollsten@mjolby.se


Skoladministratör

Lotta Nilsson
Telefon: 0142-853 93

lotta.nilsson@mjolby.se


Skoladministratör

Tina Karlsson
Telefon: 0142-852 62

kristine.karlsson@mjolby.se 

 

Studie- och yrkesvägledare

Nina Spång
Telefon: 0142-859 19

nina.spang@mjolby.se

Skolsköterska

Laila Sandström
Telefon: 0142-852 56
laila.sandstrom@mjolby.se


Skolsköterska

Lisa Eriksson
Telefon: 0142-852 69
lisa.eriksson@mjolby.se


Skolkurator

Joanatan Falklöf
Telefon: 0142-852 64
jonatan.falklof@mjolby.se


Skolkurator

Malin Ljungdahl
Telefon: 0142-859 83
malin.ljungdahl@mjolby.se


Kontakt grundsärskolan

Telefon: 0142-852 63


Adress

Lagmansgatan 34
595 52 MJÖLBY

lagmansskolan@mjolby.se


Kontakt personal

Kontakta personal på Lagmansskolanöppnas i nytt fönster