Lagmansskolan

Lagmansskolan i Mjölby, entrén.

Vi är en 4-9 skola som ligger på östra sidan av Mjölby, endast ett par minuters promenad från resecentrum. På skolan arbetar ungefär 100 personer, och vi har cirka 630 grund- och grundsärskoleelever. Lagmansskolan inrymmer även kommunens kulturskola, en inomhusarena för idrott och en fritidsgård.

Så arbetar vi

På Lagmansskolan arbetar vi med elevens lärande i centrum. På skolan finns elever i olika åldrar, och på skolan erbjuds aktiviteter även utanför skoltid.

Studie- och yrkesvägledning har en viktig roll i vårt arbete. Det kan handla om vägledning i skolarbetet "här och nu", eller om framtidstankar och gymnasieval. Vi har också ett bemannat skolbibliotek med böcker på olika språk och i olika svårighetsgrad. Skolbibliotekarien samverkar med lärare inom ämnen som informationssökning, källhantering och sociala medier.

På Lagmansskolan finns ett skolråd med en föräldrarepresentant från varje klass. Förutom föräldrar ingår rektor och lärare, vid behov bjuds representanter från eleverådet in.

Kommunens grundsärskola är placerad på Lagman. Den omfattar årskurserna 4-9. Fram till och med år 3 är eleverna integrerade i klassen på sin hemskola men därefter finns möjlighet att börja på Lagmansskolan. Eleverna erbjuds undervisning på sin nivå och det individuella stöd som krävs. Samarbete med grundskolan sker på alla plan där det är möjligt.

Fritidsverksamhet

På Lagmansskolan finns fritidsklubb som har verksamhet på dagtid, och fritidsgården som har öppet för elever från årskurs 7 och uppåt. För elever med särskilda behov finns förlängd skolbarnomsorg.

Lagmansskolans fritidshem

Mjölby fritidsgård

Lagmansskolans lokaler används även av kommunens kulturskola.

Kulturskolan

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder lärplattformen Unikum. Information från skolan skickas via Unikum. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare tar ansvar för att du har en fungerande inloggning och regelbundet tar del av informationen på Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Du gör sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång per sjukdag, både skolan och fritids får den information du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola 24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontaktinformation till lärare och övrig personal, Lagmansskolan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tf Rektor alfa, årskurs 4-6 och grundsärskola

Peter Tollsten
Telefon: 010-234 54 91 

peter.tollsten@mjolby.se


Rektor beta, årskurs 7-9

Joachim Stigenhed
Telefon: 010-234 54 21

joachim.stigenhed@mjolby.se

Biträdande rektor

Malin Ekdahl
Telefon: 010-234 53 50

Malin.Ekdahl@edu.mjolby.se


Skoladministratör

Lotta Nilsson
Telefon: 010-234 53 93

lotta.nilsson@mjolby.se


Skoladministratör

Tina Karlsson
Telefon: 010-234 52 62

kristine.karlsson@mjolby.se 


Studie- och yrkesvägledare

Nina Spång
Telefon: 010-234 59 19

nina.spang@mjolby.se

Skolsköterska

Laila Sandström
Telefon: 010-234 52 56
laila.sandstrom@mjolby.se


Skolsköterska

Susanna Boström
Telefon: 010-234 52 69
susanna.bostrom@mjolby.se


Skolkurator

Jonatan Falklöf
Telefon: 010-234 59 83
jonatan.falklof@mjolby.se

Skolkurator

Ivanella Halilovic
Telefon: 010-234 52 64
Ivanella.Halilovic@mjolby.se

 

Bibliotek

Telefon: 010-234 52 58, 010 234 67 14Adress

Lagmansgatan 34
595 52 MJÖLBY

lagmansskolan@mjolby.se

Senast publicerad