Välkommen till Trojenborgsskolan

Huvudentrén till Trojenborgsskolan

Vi är en skola för år 6-9, som ligger centralt i Skänninge. Här arbetar ungefär 30 lärare  samt expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, måltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare. Vi har runt 250 elever på skolan.

Så arbetar vi

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen. Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare. De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Skola och hem ska gemensamt verka för att skapa bästa möjliga utvecklingsbetingelser för varje enskild elev vid Trojenborgsskolan. Samverkan sker bland annat genom föräldraråd, föräldrabesök och genom utvecklingssamtal.

Fritidsverksamhet

Skänninges fritidsgård har verksamhet på Trojenborgsskolan på eftermiddagar och kvällar.

Skänninge fritidsgård

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler Trojenborgsskolan läsåret 21/22

Ordningsreglerna för Trojenborgsskolan 2021-2022 är framtagna genom ett gemensamt arbete mellan elever och personal på skolan. Ordningsreglerna följs av både elever och personal i syfte att skapa goda förutsättningar för lärande och gemenskap i trygg skolmiljö.

På Trojenborgsskolan visar vi varandra respekt och omtanke under hela skoldagen genom att:

  • vara i tid till lektionerna och ha med rätt material,
  • bidra till god studiero både i och utanför klassrummet samt ta hand om skolans lokaler och egendom,
  •  
  • använda ett vårdat språk och visa omtanke,
  • ta av ytterkläder utanför lektionssal och matsal,
  • använda Chromebook till undervisning och ha telefon ljudlös/avstängd i fickan/skåpet eller hemma,
  • respektera att Trojenborgsskolan är fri från tobak, alkohol/droger samt nötter (allergi)
  • stanna på skolans område hela skoldagen (gäller årskurs 6),
  • respektera att Trojenborgsskolan är fri från aktiviteter som snöbollskastning och bad på skoltid (utöver planerad simskola tillsammans med personal).

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Edlevo (före detta Tieto Education.) Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontakta personal på Trojenborgsskolan

Varje arbetslag driver en infoblogg, där läxor, prov och annan info läggs ut. Veckoinlägg görs på basgruppstid, och övrig info läggs in efter behov.

Blogg för arbetslag årskurs 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Rektor

Johan Lindskog
Telefon: 010-2345832

johan.lindskog@mjolby.se

 


Skoladministratör

Maria Jildentun
Telefon: 010-2345830

maria.jildentun@mjolby.se

trojenborgsskolan@mjolby.se


Adress

Box 124,  Ringgatan 15, 596 23 Skänninge

Senast publicerad