Välkommen till Trojenborgsskolan

Vi är en skola för år 6-9, som ligger centralt i Skänninge. Här arbetar ungefär 30 lärare  samt expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, måltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare. Vi har runt 250 elever på skolan.

Så arbetar vi

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen. Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare. De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Skola och hem ska gemensamt verka för att skapa bästa möjliga utvecklingsbetingelser för varje enskild elev vid Trojenborgsskolan. Samverkan sker bland annat genom föräldraråd, föräldrabesök och genom utvecklingssamtal.

Fritidsverksamhet

Skänninges fritidsgård har verksamhet på Trojenborgsskolan på eftermiddagar och kvällar.

Skänninge fritidsgård

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler

Visa dina medmänniskor respekt, genom att uppträda mot andra som du själv vill att de ska uppträda mot dig!

 • Vi är schyssta och trevliga mot varandra.
 • Vi har med oss det arbetsmaterial som behövs när vi kommer till lektionen och våra chromebooks är laddade varje dag.
 • Vi visar hänsyn mot klasskamrater och lärare genom att uppträda på ett sätt som för att det blir arbetsro i klassrummet.
 • Mobiltelefoner samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut.
 • Godis och dricka tar vi inte med till lektionen.
 • Vi är aktsamma om vår miljö och om allt material, såväl inomhus som utomhus.
 • Vi bidrar till att det är lugn och ro på rasterna.
 • Vi kastar inte snö på varandra inom skolans område.
 • Ytterkläder, kepsar och liknande bär vi inte i matsalen.
 • Energidryck är inte tillåtet i skolan.
 • År 6 får inte lämna skolområdet under skoldagen.
 • Bad utomhus är inte tilllåtet under skoltid.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Mobilfria lektioner

På Trojenborgsskolan har vi mobilfria lektioner. Det innebär att eleverna inte får ta med sig sina mobiltelefoner på lektioner. Undantag kan göras om läraren vill att de ska användas i undervisningen. Aldrig annars. Första lektionen varje dag samlas mobilerna in för förvaring i i låst utrymme. Efter sista lektionen lämnas de tillbaka. De lärare som undervisar dessa lektioner ansvarar för detta. Insamlade mobiler ansvarar skolan för. Väljer eleven att förvara mobilen i slåpet ansvarar de själva för den. Eleven får förfoga över sin mobil på raster, men inte använda den i omklädningsrum, bibliotek och matsal.

Om en elev ertappas med mobilen i klassrummet eller om den används i omklädningsrum, bibliotek eller matsal sker följande:

Elev uppmanas att snarast lämna sin mobil i sitt skåp. Vid upprepade tillfällen kontaktas mentor som ringer hem och underrättar vårdnadshavare. Om elev vägrar att lämna ifrån sig mobilen får eleven lämna klassrummet och mentor kontaktas. Mentor kontaktar vårdnadshavare som får kontakta sitt barn och se till att mobilen lämnas i skåpet.

Om beteendet upprepas:

Elev och vårdnadshavare kallas till allvarssamtal.

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontakta personal på Trojenborgsskolan

Kontakt

Rektor

Johan Lindskog
Telefon: 010-2345832

johan.lindskog@mjolby.se


Biträdande rektor

Tommy Adolfsson
Telefon:  010-2346 262

tommy.adolfsson@edu.mjolby.se


Skoladministratör

Maria Jildentun
Telefon: 010-2345830

maria.jildentun@mjolby.se

trojenborgsskolan@mjolby.se


Adress

Box 124,  Ringgatan 15, 596 23 Skänninge