Välkommen till Trojenborgsskolan

Vi är en skola för år 6-9, som ligger centralt i Skänninge. Här arbetar ungefär 30 lärare  samt expeditionspersonal, kurator, skolsköterska, måltidspersonal, vaktmästare och lokalvårdare. Vi har runt 250 elever på skolan.

Så arbetar vi

Trojenborgsskolan är organiserad i fyra årskursvisa arbetsenheter. Eleverna i en årskurs är indelade i mentorsgrupper på 10-15 elever, med en mentor. Två mentorsgrupper bildar en klass, vilket är den vanligaste undervisningsgruppen. Lärarna i årskursen arbetar tillsammans i ett arbetslag, där en av dem fungerar som årskursledare. De fyra årskursledarna utgör, tillsammans med rektor, ledningsgruppen.

Skola och hem ska gemensamt verka för att skapa bästa möjliga utvecklingsbetingelser för varje enskild elev vid Trojenborgsskolan. Samverkan sker bland annat genom föräldraråd, föräldrabesök och genom utvecklingssamtal.

Fritidsverksamhet

Skänninges fritidsgård har verksamhet på Trojenborgsskolan på eftermiddagar och kvällar.

Skänninge fritidsgård

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på webben.

Klasschemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt lärare och personal

Trojenborgsskolans personal

Klassbloggar

Läx- och informationsbloggar

Kontakt

Rektor

Mats Olsson
Telefon:  0142-858 32

mats.olsson@mjolby.se

 

Skoladministratör

Maria Jildentun
Telefon: 0142-858 30

maria.jildentun@mjolby.se

trojenborgsskolan@mjolby.se

 

Adress

Box 124,  Ringgatan 15, 596 23 Skänninge