Bjälbotullskolan

Bjälbotullskolans grundskola har cirka 150 elever fördelade på sex klasser från förskoleklass till år fem. Alla elever som går på skolan har också möjlighet att ansöka om plats på skolans fritidshem.

Så arbetar vi

Vi har välutbildad personal som är engagerad i sitt arbete och som jobbar i ett nära samarbete för att utveckla skolans arbete. Vi har också en nära samverkan med vår grannskola för att tillsammans utveckla det pedagogiska arbetet. Vi arbetar även med att utveckla det specialpedagogiska arbetet.

För alla medarbetare på skolan är det viktigt att möta alla elever men hänsyn, vänlighet och respekt. Vi verkar medvetet för att stärka de faktorer som bidrar till att skapa trygghet och trivsel i skolan. Vi vill stärka och utmana elevernas nyfikenhet och lust att lära, samt utveckla deras kunskap om det egna lärandet.

Fritids

På skolans fritidshem får alla elever möjlighet till utveckling och lärande, de får pröva många olika fritidsaktiviteter samt lära sig saker om sin närmiljö. Fritidshemmet såväl som skolan arbetar aktivt för att förverkliga läroplanens mål.

Fritidshemmet har tre avdelningar som heter Hajarna, Vargarna och Tigrarna. Öppettiderna är klockan 6-18.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontakta personal Bjälbotullskolan

Kontakt

Rektor

Ann-Charlotte Stråhlin
Telefon: 010-234 6015

ann-charlotte.strahlin@mjolby.se


Skoladministratör

Lena Ingelfeldt

Telefon: 010-234 5825

bjalbotullskolan@mjolby.se
  

Fritids

Telefon: 010-234 5828

E-post: Bjälbotullfritids


Adress

Tullvägen 1, Box 136, 596 33 Skänninge