Veta skola

Veta skola ligger mellan Mantorp och Spångsholm. Här går ungefär 200 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Vi har ett fritidshem med två avdelningar och en stor och härlig skolgård som inbjuder till lek.

Så arbetar vi

På Veta skola arbetar med ett tvålärarsystem under flertalet lektioner. Vi tror att vi på detta sätt blir bättre på att möta alla elever i klassrummet. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet via kollegialt lärande.

Arbetslaget i fritidshemmet jobbar med att utveckla rastaktiviteterna på skolan. Alla på Veta skola är överens om att kopplingen mellan rörelse och god måluppfyllelse är stor. Eleverna erbjuds delta i morgongympa innan skoldagens början.

På Veta skola har vi ett aktivt elevråd, där eleverna kan påverka och säga vad de tycker. Vi har också elevskyddsombud som arbetar med både den psykiska och fysiska arbetsmiljön.

Fritids

Vetas fritids har två avdelningar, Guldkulan och Silverkulan. Öppettiderna är klockan 6-18. Innan skolans början och senare på eftermiddagen kan avdelningarna slås ihop.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska även göras till köket för de barn som har specialkost.

Telefonnummer köket: 0730-41 46 83

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klassernas schema, skola24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt lärare och personal

Kontaktuppgifter personal Veta skola och fritids

Kontakt

Rektor

Jennica Berzelius
Telefon: 0142-856 80
jennica.berzelius@mjolby.se


Administratör

Kicki Karlsson
Telefon: 0142-853 49

kristina.karlsson@mjolby.se

vetaskola@mjolby.se


Guldkulan

Telefon: 0142-856 84

Mobil: 070-670 6224

 

Silverkulan

Telefon: 0142-856 82

Mobil: 070-549 48 24

 

Personalrum

Telefon: 0142-856 81


Adress

Besöksadress: Veta skola, Mantorp

Postadress: Box 83, 590 20 Mantorp