Normlösa skola

Vår skola är en gammal landsbygdsskola, med en stor lummig trädgård i byn Normlösa. Här går ungefär 60 elever. Vi arbetar åldersblandat, vilket innebär att eleverna är indelade i tre olika klasser. En F-1-klass en årskurs 2-3, samt en årskurs 4-6.

Så arbetar vi

Personalen är uppdelad i arbetslag. Förutom att ta fram mål och planera undervisningen jobbar arbetslagen med att informera rektor om det finns något behov av särskilt stöd hos barnen. Arbetslagen och föräldrar har möjlighet att ta kontakt med elevstödsenheten eller skolsköterskan för att få hjälp och stöd. 

Samverkan mellan hem och skola är viktig. På Normlösa ser vi till att vårdnadshavare och elever får möjlighet till inflytande genom regelbundna elevråd, föräldraråd och informationsmöten.

Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan elev, föräldrar och lärare och ska äga rum en gång per termin i alla årskurser. Naturligtvis har vi också fortlöpande kontakt med alla föräldrar och individuella samtal när det behövs.

Fritids

Vi strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter på vårt fritidshem. Här finns också möjlighet till avkoppling. Vi planerar vår verksamhet utifrån fritids läroplan samt utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Edlevo. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema, skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontakta personal på Normlösa skola

Kontakt

Rektor

Åsa-Pia Svalin
Telefon: 010-234 52 97

asa-pia.svalin@mjolby.se


Skoladministratör

Ann-Sofie Lundström

Telefon: 010-234 56 21

ann-sofie.lundstrom@mjolby.se

 

Personalrum

Telefon: 076-125 26 49


Normlösa fritidshem

Telefon: 072-516 77 49


Adress: Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge

Senast publicerad