Lindbladsskolan

Lindbladsskolans grundskola har cirka 150 elever fördelade på sex klasser från förskoleklass till år fem. Alla elever som går på skolan har också möjlighet att ansöka om plats på skolans fritidshem.

Så arbetar vi

Vi har välutbildade medarbetare som är engagerad i sitt arbete och som jobbar i ett nära samarbete för att utveckla skolans arbete. För alla som arbetar på skolan är det viktigt att möta samtliga elever men hänsyn, vänlighet och respekt. Vi verkar medvetet för att stärka de faktorer som bidrar till att skapa trygghet och trivsel i skolan. Vi vill stärka och utmana elevernas nyfikenhet och lust att lära, samt utveckla deras kunskap om det egna lärandet.

Ett av Lindbladsskolans skolutvecklingsmål är att förbättra rasterna för våra elever. Verksamheten bedrivs varje dag på lunchrasten klockan 11.20-12.20. Tre fritidspedagoger är ute och erbjuder olika aktiviteter för de elever som vill vara med.

Fritids

På skolans fritidshem får alla elever möjlighet till utveckling och lärande, de får pröva många olika fritidsaktiviteter och lära sig saker om sin närmiljö. För att kunna erbjuda en så lugn och trygg miljö som möjligt, anpassad efter varje åldersgrupps behov, är vi mellan klockan 13.20 och 16.30 uppdelade på lillfritids (förskolan och årskurs 1) och storfritids (årskurs 2 och uppåt). Öppettiderna är klockan 6-18.

Till dig som är elev eller vårdnadshavare

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Tieto Education. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klasschema skola24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt lärare och personal

Kontakta personal på Lindbladskolan

Kontakt

Rektor

Susanna Nilsson
Telefon: 010-234 5820 

susanna.nilsson@mjolby.se


Skoladministratör

Lena Ingelfeldt
Telefon: 010-234 5825
lindbladsskolan@mjolby.se

Fritids

Telefon 010-234 5822


Adress

Mjölbygatan 9-11, 596 34 Skänninge