Välkommen till Vifolkaskolan F-6

Vifolkaskolan i Mantorp, en låg, modern tegelbyggnad.

Vifolkasskolan F-6 ligger mitt i Mantorp och har en skolgård med gräsmattor, lekredskap, gungor, bandy och fotbollsplan. Dessutom ligger skolan i brynet av Klämmestorpsskogen som vi använder till lek, lektioner och rekreation.

Så arbetar vi

Vifolkaskolan F-6 lägger stor vikt vid att utnyttja allas kompetens och har många års erfarenhet av samarbete mellan alla i personalgruppen. Till exempel arbetar fritidspersonalen i klasserna.

Elever har möjlighet att påverka skolan genom klassråd och elevråd. Varje läsår genomförs fyra enhetsråd då vårdnadshavare bjuds in för diskussion kring skolverksamheten.

Fritids

Vifolkaskolans fritidshem består av tre avdelningar Tallen, Björken och Eken. På Tallen och Björken går elever från förskoleklass och årskurs 1, på Eken elever från årskurs 2-5.

Till dig som är vårdnadshavare eller elev

Mjölby kommuns skolor använder från och med höstterminen 2019 lärplattformen Unikum. Information från rektor kommer att skickas via Unikum. Där finns också bland annat underlag för utvecklingssamtal, pedagogiska planeringar och bedömning.

Unikum finns att ladda ner som en app, Unikum Family. Du kan också logga in via din dator.

Unikum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmälan

Från och med höstterminen 2019 ska du göra sjukanmälan via appen Edlevo. Via appen kan du anmäla frånvaro samt ta del av den frånvaro som skolan har rapporterat. Du behöver bara göra anmälan en gång, både skolan och fritids får den informationen du skickar in.

Sjukanmälan

Schema

Klassernas schema går att hitta på skola24.

Klassernas schema, skola 24 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation lärare och personal

Kontaktuppgifter personal Vifolka F-6

Kontakt

Rektor

Eva-Lott Petersson
Telefon: 010-234 56 20

eva-lott.petersson@mjolby.se


Personalrum

Telefon: 010-234 56 25


Expedition

Ann-Sofie Lundström 
Telefon: 010-234 56 21

ann-sofie.lundstrom@mjolby.se

vifolkaf-6@mjolby.se         


Fritids Tallen

Telefon:  010-234 56 22

070-281 84 64


Fritids Eken

Telefon:  010-234 56 32

072-513 68 13


Fritids Björken

Telefon: 010-234 56 23

070-243 30 44

           

Adress: Box 46, Skolvägen 5, 590 18 Mantorp

Senast publicerad