Mjölby kommun, länk till startsidan

Vallens förskola

Vallens förskola ligger mitt i centrala Skänninge.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar som är anpassade utifrån ålder. Blåklinten, Tomaten och Nyponet. Denna uppdelning är gjord för att ge barnen en tillgänglig lärmiljö och undervisning som är anpassad till barngruppen.

Vår verksamhet

Vi erbjuder barnen lärmiljöer där material och utmaningar är anpassade utifrån ålder och utvecklingsnivå. På avdelningarna strävar vi efter att ha allt material synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av det och på så sätt bli mer självständiga. Barnens intressen och behov styr utformningen av lärmiljöerna - de är hela tiden föränderliga.

Vi arbetar med att öka barnens inflytande i syfte att öka barnens självkänsla och tilltron till den egna förmågan genom att bli lyssnad till och få uttrycka sina behov och önskningar på olika sätt. En byggsten är att ge barnen förutsättningar till att vara en del i vårt demokratiska samhälle och vara stolta över sig själva. Vi delar barnen i mindre grupper en stor del av dagen för att öka möjligheten att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

TF Rektor
Peggy Gustavsson
Telefon: 010-234 56 40
peggy.gustavsson@mjolby.se

Administratör
Helena Södergren
Telefon: 010-234 57 95
helena.sodergren@mjolby.se

Blåklinten
Telefon: 010-234 58 50 eller 070-266 82 16
blaklinten.vallen@mjolby.se

Tomaten
Telefon: 010-234 58 52 eller 070-281 40 56
tomaten.vallen@mjolby.se

Nyponet
Telefon: 010-234 58 62 eller 070-202 46 73
nyponet.vallen@mjolby.se

Adress

Vallens förskola, Lilla Vallgatan 1, 596 33 Skänninge

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?