Mjölby kommun, länk till startsidan

Östergårdens förskola

Östergårdens förskola ligger centralt i Mjölby, nära stationen men har samtidigt närhet till skogen.

Avdelningar

Förskolan har fem avdelningar, Elefanten, Giraffen, Zebran, Lejonet och Krokodilen.

Vår verksamhet

På Östergårdens förskola utgår utbildningen och undervisningen från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund. Vi delar in barnen i mindre grupper där de får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Vi besöker platser i närmiljön, så som skogen, lekparker och biblioteket.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor
Susanna Jacobson
Telefon: 010-234 55 41
susanna.jacobson@mjolby.se

Verksamhetssamordnare
Jenny Karlsson
Telefon: 010-234 69 20
jenny.karlsson@mjolby.se

Administratör
Sofia Rydell
Telefon: 010-234 62 78
sofia.rydell@mjolby.se

Elefanten
Telefon: 010-234 50 38

Giraffen
Telefon: 010-234 51 54

Zebran
Telefon: 010-234 51 85

Lejonet
Telefon: 010-234 50 86

Krokodilen
Telefon: 010-234 50 55

Adress

Östergårdens förskola, Finnstugatan 21 , 595 52 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?