Mjölby kommun, länk till startsidan

Sörby förskola

Sörby förskola öppnade i augusti 2020. Utbildningen och undervisningen utgår från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund.

Vår verksamhet

Sörbys förskola är byggd med inriktning mot mindre barngrupper, där barnen får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor
Susanna Jacobson
Telefon: 010-234 55 41
susanna.jacobson@mjolby.se

Administratör
Sofia Rydell
Telefon: 010-234 62 78
sofia.rydell@mjolby.se

Fåret
Telefon: 010-234 64 10

Lammet
Telefon: 010-234 64 11

Hagen
Telefon: 010-234 64 12

Ängen
Telefon: 010-234 64 13

Fölet
Telefon: 010-234 62 77

Hästen
Telefon: 010-234 62 79

Hästskon
Telefon: 010-234 59 77

Spiltan
Telefon: 010-234 64 14

Adress

Sörbyleden 1, 595 34 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?