Mjölby kommun, länk till startsidan

Bjälbotulls förskola

Bjälbotulls förskola ligger tillsammans med Bjälbotullskolan utmed Bjälbovägen i Skänninge med närhet till naturen och centrala Skänninge. Förskolan invigdes i augusti 2018. Ute- och innemiljöer är utformade för att möjliggöra en kvalitativ utbildning för förskolebarn.

Team och avdelningar

Förskolan är indelad i två team, den främsta samverkan sker i det egna teamet för att öka förutsägbarheten för såväl barn som vuxna. Varje team betsår av tre avdelningar, yngre, mellan och äldrebarns avdelning. Denna uppdelning är gjord utifrån att ge barnen en tillgänglig lärmiljö och undervisning som är anpassad till barngruppen.
Team Galaxen består av avdelningarna Solen, Kometen och Stjärnan. Team Ängen består av avdelningarna Humlan, Fjärilen och Sländan.
På förskolan finns ett sinnesrum där alla barn kan berikas av upplevelser och mötas i olika gemensamma aktiviteter.

Vår verksamhet

Bjälbotulls förskola har ett arbetssätt med utgångspunkt i barnens bästa. Att lära av varandra är en viktig del i barnens utveckling och lärande på förskolan. Barnen ges möjlighet att uppleva, utforska och utveckla sitt lärande genom leken. Utemiljön är indelad i 3 gårdar som anpassats till barnens olika behov av utmaningar. Bjälbotulls förskola är sammanlänkad med skolan vilket möjliggör samverkan mellan förskola-skola.

Förskolan har en matsal där äldrebarns-avdelningarna äter sin måltider. Övriga avdelningar äter på sina avdelningar. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Våran förskola arbetar med likabehandling och vi följer systematiskt våra insatser i detta arbete. Vår utgångspunkt är att alla ska känna sig unika och få vara stolta över sig själva. Att vara olika är en styrka.

Kontakt

Tf Rektor
Anna-Karin Borkmar
Telefon: 010-234 53 56
anna-karin.borkmar@mjolby.se

Administratör
Helena Södergren
Telefon: 010-234 57 95
helena.sodergren@mjolby.se

Team Galaxen
Solen
Telefon: 010-234 58 12 eller 073-074 42 14

Kometen
Telefon: 010-234 58 48 eller 070-266 12 39

Stjärnan
Telefon: 010-234 58 51 eller 070-508 77 84

Team Ängen
Humlan
Telefon: 010-234 58 41 eller 070-508 58 31

Fjärilen
Telefon: 010-234 58 23 eller 070-371 80 69

Sländan
Telefon: 010-234 57 44 eller 070-371 69 08

Adress

Bjälbotulls förskola, Tullvägen 1, 596 33 Skänninge

bjalbotulls.forskola@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?