Mjölby kommun, länk till startsidan

Bjälbotulls förskola

Bjälbotulls förskola ligger tillsammans med Bjälbotullskolan utmed Bjälbovägen i Skänninge med närhet till naturen och centrala Skänninge. Förskolan invigdes i augusti 2018. Ute- och innemiljöer är utformade för att möjliggöra en kvalitativ utbildning för förskolebarn.

Team och hemvister

Förskolan är indelad i tre team som samverkar för att ge barnen en tillgänglig lärmiljö och en utbildning där ett lustfyllt lärande är i fokus. Varje team har hemvister där barnen har sin plats och kan därav delas i mindre grupper en stor del av dagen. På förskolan finns ett sinnesrum där alla barn kan berikas av upplevelser. Hemvisterna länkas samman genom en ateljé/verkstad där barnen stimuleras till olika former av skapande.

Vår verksamhet

Bjälbotulls förskola har ett arbetssätt med utgångspunkt i barnens bästa. Att lära av varandra är en viktig del i barnens utveckling och lärande på förskolan. Barnen ges möjlighet att uppleva, utforska och utveckla sitt lärande genom leken. Utemiljön är indelad i 3 gårdar som anpassats till barnens olika behov av utmaningar. Bjälbotulls förskola är sammanlänkad med skolan vilket möjliggör samverkan mellan förskola-skola.

Förskolan har en matsal där några av barnen äter sin lunch. Flera måltider serveras i hemvisterna. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Våran förskola arbetar med likabehandling och vi följer systematiskt våra insatser i detta arbete. Vår utgångspunkt är att alla ska känna sig unika och få vara stolta över sig själva. Att vara olika är en styrka.

Kontakt

Tf Rektor
Anna-Karin Borkmar
Telefon: 010-234 53 56
anna-karin.borkmar@mjolby.se

Administratör
Helena Södergren
Telefon: 010-234 57 95
helena.sodergren@mjolby.se

Pysslingen
Telefon: 010-234 58 48 eller 070-266 12 39

Trolldalen
Telefon: 010-234 58 23 eller 070-371 80 69

Älvan
Telefon: 010-234 58 51 eller 070-508 77 84

Sländan
Telefon: 010-234 57 44 eller 070-371 69 08

Solen
Telefon: 010-234 58 12 eller 073-074 42 14

Månen
Telefon: 010-234 58 41 eller 070-508 58 31

Adress

Bjälbotulls förskola, Tullvägen 1, 596 33 Skänninge

bjalbotulls.forskola@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?