Mjölby kommun, länk till startsidan

Oljekrukans förskola

Oljekrukans förskola ligger i ett lugnt bostadsområde. Vi har nära till skogen och är ofta ute med barnen.

Avdelningar

På Oljekrukan finns plats för cirka 25 barn 1-5 år.

Vår verksamhet

På förskolans gård cyklar vi, leker tillsammans och gräver i sandlådan. Vi rör oss även mycket utanför gården då vi har närhet till spännande äventyr i skog och på andra platser. Vi har olika former av organiserade aktiviteter på förskolan och vi värnar om att föra kulturella traditioner vidare.

Genom leken utforskar barnet sin omvärld, utvecklar självständighet, empati, samspel, språk och matematik och så vidare. Alla delarna är viktiga i ett barns process att lära. Leken genomsyrar hela vår verksamhet och ingår i allt vi gör.

Det är viktigt att barnen får ha inflytande över hur miljön och materialet ska se ut i verksamheten. Vi anser också att de vuxna bör följa barnen i leken, finnas tillhands och delta om barnen önskar det.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor
Eva Lundberg
Telefon: 010-234 59 07
eva.lundberg@mjolby.se

Administratör
Sofia Rydell
Telefon: 010-234 62 78
sofia.rydell@mjolby.se

Blåklinten
Telefon: 010-234 50 10 eller 072-321 16 34

Svanen
Telefon: 010-234 60 40 eller 072-337 18 69

Adress

Oljekrukans förskola, Kungsvägen 18 C , 595 51 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?