Mjölby kommun, länk till startsidan

Lekstugan

Förskolan Lekstugan är en liten privat förskola som ligger i centrala Mantorp i Equmeniakyrkans lokaler (tidigare Missionskyrkan). Vi vill i denna småskaliga verksamhet se varje individs behov och förutsättningar och anpassar såväl verksamhet som lokaler efter den aktuella barngruppen.

Avdelningar

Avdelningen för barn 1-3 år är belägen i souterrängvåningen och avdelningen för barn 4-6 år håller till i kyrkans lägenhet i samma byggnad. Samtliga lokaler har anpassats för förskoleverksamhet.

Vår verksamhet

Verksamheten har så kallad musisk inriktning. Detta innebär att musik, drama, bild och rörelse används som verktyg för att på ett lekfullt och roligt sätt möta det enskilda barnet. Vi ser stora vinningar med detta, såväl socialt som pedagogiskt, då glädje och lek är förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi arbetar med ett tema per termin och låter detta genomsyra all verksamhet som återkommer vecka efter vecka. Exempel på detta är skogsbesök, mattegrupper, språkgrupper, experiment, rörelsesamlingar och de dagliga sångsamlingarna. Verksamheten är ickekonfessionell och grundar sig på förskolans läroplan.

På förskolan lagas maten från grunden av egen kokerska.

Förskolan håller öppet klockan 7-17.

Vi tar emot barn genom kommunens kö och placeringssystem. Ansökan om plats hos oss görs alltså på samma sätt som till övriga förskolor i kommunen.

Kontakt

Telefon: 076-135 98 15
lekstuganmantorp@hotmail.com

Adress

Förskolan Lekstugan, Riksvägen 18, 590 18 Mantorp

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?