Mjölby kommun, länk till startsidan

Tallgårdens förskola

Tallgårdens förskola ligger intill fritidsområdet Väderkvarnsbacken.

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar som är anpassad utifrån ålder: Kotten, Gläntan och Ekorren. Denna uppdelning är gjord för att ge barnen en tillgänglig lärmiljö och undervisning som är anpassad till barngruppen.

Vår verksamhet

Vi erbjuder barnen lärmiljöer där material och utmaningar är anpassade utifrån ålder och utvecklingsnivå. På avdelningarna strävar vi efter att ha allt material synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av det och på så sätt bli mer självständiga. Barnens intressen och behov styr utformningen av lärmiljöerna - de är hela tiden föränderliga.

Vi arbetar med att öka barnens inflytande i syfte att öka barnens självkänsla och tilltron till den egna förmågan genom att bli lyssnad till och få uttrycka sina behov och önskningar på olika sätt. En byggsten är att ge barnen förutsättningar till att vara en del i vårt demokratiska samhälle och vara stolta över sig själva. Vi delar barnen i mindre grupper en stor del av dagen för att öka möjligheten att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor
Anna-Karin Borkmar
Telefon: 010-234 53 56
anna-karin.borkmar@mjolby.se

Administratör
Helena Södergren
Telefon: 010-234 57 95
helena.sodergren@mjolby.se

Gläntan
Telefon: 010-234 58 78 eller 070-242 87 02
glantan.tallgarden@mjolby.se

Ekorren
Telefon: 010-234 58 45 eller 070-286 34 06
ekorren.tallgarden@mjolby.se

Kotten
Telefon: 010-234 58 44 eller 070-266 97 04
kotten.tallgarden@mjolby.se

Adress

Tallgårdens förskola, Borggatan 37, 596 32 Skänninge

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?