Mjölby kommun, länk till startsidan

Kungshöga förskola

Kungshöga förskola ligger i ett skepp i Kungshögaskolans norra del med ingång mot parkeringen. Vi har en fin utemiljö och nära till skogen och Kungshögarna.

Avdelningar

På förskolan finns det fyra avdelningar: Skölden, Manteln, Kronan och Spiran

Vår verksamhet

Vi arbetar tillsammans med barnen med ett utforskande förhållningssätt där vi skapar olika projekt genom att utgå ifrån och ta tillvara barnens erfarenheter, intressen och behov.

Vi följer upp och utvecklar undervisningen i våra projekt genom bland annat pedagogisk dokumentation. Utbildningen och undervisningen formas genom lek och lärmiljöer som inbjuder till språkliga, sinnliga och estetiska aktiviteter som stimulerar intellektuell och känslomässig utveckling.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor
Petra Liborg
Telefon: 010-234 50 50
petra.liborg@mjolby.se

Administratör
Olivia Palm
Telefon: 010-234 59 67
olivia.palm@edu.mjolby.se

Spiran
Telefon: 010-234 59 46

Kronan
Telefon: 010-234 59 44

Manteln
Telefon: 010-234 59 45

Skölden
Telefon: 010-234 59 47

Adress

Kungshöga förskola, Gymnasievägen 1, 595 34 Mjölby

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?