Sörby förskola

Sörby är en nyöppnad förskola som öppnade i augusti 2020.

Vår verksamhet

Sörbys förskola är byggd efter skolverkets riktlinjer med inriktning mot mindre barngrupper, där barnen får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag. Utbildningen och undervisningen utgår från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Susanna Jacobson

Telefon: 0142-855 41

susanna.jacobson@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell

Telefon: 0142-36 62 78

sofia.rydell@mjolby.se


Fåret

Telefon: 0142-36 64 10


Lammet

Telefon: 0142-36 64 11


Hagen

Telefon: 0142-36 64 12


Ängen

Telefon: 0142-36 64 13


Fölet

Telefon: 0142-36 62 77


Hästen

Telefon: 0142-36 62 79


Hästskon

Telefon: 0142-859 77

Adress

Sörbyleden 1, 595 34 Mjölby