Sörby förskola

Just nu pågår bygget av Sörby förskola. Förskolan beräknas vara i drift sommaren 2020. Du kan nu ansöka om en plats på förskolan med start från och med augusti 2020.

Vår verksamhet

Sörbys förskola öppnar i augusti 2020 och är byggd efter skolverkets riktlinjer med inriktning mot mindre barngrupper, där barnen får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag. Utbildningen och undervisningen utgår från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Carolina Gustafsson

Telefon: 0142-855 41

carolina.gustafson@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell

Telefon: 0142-36 62 78

sofia.rydell@mjolby.se


Fåret

Telefon: 0142-36 64 10


Lammet

Telefon: 0142-36 64 11


Hagen

Telefon: 0142-36 64 12


Ängen

Telefon: 0142-36 64 13


Fölet

Telefon: 0142-36 62 77


Hästen

Telefon: 0142-36 62 79


Hästskon

Telefon: 0142-859 77

Adress

Sörbyleden 1, 595 34 Mjölby