Sörby förskola

Sörby förskola öppnade i augusti 2020. Utbildningen och undervisningen utgår från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund.

Vår verksamhet

Sörbys förskola är byggd efter skolverkets riktlinjer med inriktning mot mindre barngrupper, där barnen får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Susanna Jacobson

Telefon: 010-234 55 41

susanna.jacobson@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell

Telefon: 010-234 62 78

sofia.rydell@mjolby.se


Fåret

Telefon: 010-234 64 10


Lammet

Telefon: 010-234 64 11


Hagen

Telefon: 010-234 64 12


Ängen

Telefon: 010-234 64 13


Fölet

Telefon: 010-234 62 77


Hästen

Telefon: 010-234 62 79


Hästskon

Telefon: 010-234 59 77


Spiltan

Telefon: 010-234 64 14

Adress

Sörbyleden 1, 595 34 Mjölby


Senast publicerad