Måndalens förskola

Måndalens förskola öppnade i augusti 2019. Måndalen ligger i östra stadsdelen, i anslutning till Sjunningsfält, med närhet till skogen och naturen.

Avdelningar

Verksamheten har plats  för cirka 120 barn. Barnen är indelade i 8 hemvister med 10 barn på varje småbarnsavdelning och 15 på de stora.

Vår verksamhet

Måndalens förskola är byggd efter skolverkets riktlinjer med inriktning mot mindre barngrupper.  Förskolan ligger naturskönt i skogskanten och har en utemiljö som inspirerar till nyfikenhet och kreativitet. På förskolan arbetar vi med att förbereda morgondagen genom att "packa deras ryggsäck" med nyfikenhet, kreativitet, samarbetsförmåga, tillit, förståelse för världen runt omkring oss, självkänsla och upptäckarglädje.  Vi välkomnar barnen till förkolan med ett professionellt bemötande där varje individ ska känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Men framförallt ska vi ha roligt tillsammans!

Förskolan arbetar med ett nytt koncept kring måltidspoedagogik. Måndalens förskola har en stor matsal med ett öppet kök där barnen själva får gå och hämta sin mat. Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt från grunden.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Eva Lundberg
Telefon: 0142-859 07

eva.lundberg@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell
Telefon: 0142-366278

sofia.rydell@mjolby.se


Avdelning Gul (hemvister Ekorren och Räven)

Telefon 0142 - 850 46


Avdelning Grön (hemvister Björnen och Snigeln)

Telefon 0142 - 850 06


Avdelning Blå (hemvister Igelkotten och Haren)

Telefon 0142 - 857 51


Avdelning Röd (hemvister Ugglan och Grodan)

Telefon 0142 - 852 60


Adress

Måndalens förskola, Tallgatan 9, 595 53 Mjölby