Östergårdens förskola

Förskolan ligger centralt, nära stationen och skogen.

Avdelningar

Östergårdens förskola har plats för cirka 95 barn. Förskolan har fem avdelningar, Elefanten, Giraffen, Zebran, Lejonet och Krokodilen.

Vår verksamhet

På Östergårdens förskola utgår utbildningen och undervisningen från ett utforskande förhållningssätt där barnens lek, intressen och nyfikenhet ligger som grund. Vi delar in barnen i mindre grupper där de får möjlighet att växa och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra, samarbeta och ha inflytande på sin vardag.

Pedagogernas förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och en barnsyn som bygger på det kompetenta barnet. Arbetssätten anpassas efter både gruppens och det enskilda barnets behov, där alla barn ska känna sig trygga, sedda, betydelsefulla och få tillit till sin egen förmåga.

Vi besöker platser i närmiljön, så som skogen, lekparker och biblioteket.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Susanna Jacobson
Telefon: 010-234 55 41

susanna.jacobson@mjolby.se


Administratör

Sofia Rydell
Telefon: 010-234 62 78

sofia.rydell@mjolby.se


Elefanten

Telefon: 010-234 50 38


Giraffen

Telefon: 010-234 51 54


Zebran

Telefon: 010-234 51 85


Lejonet

Telefon: 010-234 50 86


Krokodilen

Telefon: 010-234 50 55 


Adress

Östergårdens förskola, Finnstugatan 21 , 595 52 Mjölby

Senast publicerad