Ryttarhagens förskola

Förskolan har en stor naturtomt som inbjuder till lek och äventyr.

Avdelningar

Ryttarhagens förskola har plats för cirka 90 barn. Förskolan har fem avdelningar Humlan, Nyckelpigan, Skalbaggen, Sländan och Spindeln.

Vår verksamhet

Vi arbetar tillsammans med barnen med ett utforskande förhållningssätt där vi skapar olika projekt genom att utgå ifrån och ta tillvara barnens erfarenheter, intressen och behov.

Vi följer upp och utvecklar undervisningen i våra projekt genom bland annat pedagogisk dokumentation. Utbildningen och undervisningen formas genom lek och lärmiljöer som inbjuder till språkliga, sinnliga och estetiska aktiviteter som stimulerar intellektuell och känslomässig utveckling.

Under 2019-2020 har vi fokus på att utveckla undervisningen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Sara Wahlgren
Telefon: 0142-850 50

sara.wahlgren@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67 

carina.rohman@mjolby.se


Humlan

Telefon: 0142-853 39

Nyckelpigan

Telefon: 0142-855 62


Spindeln

Telefon: 0142-859 26


Sländan

Telefon: 0142-856 67


Skalbaggen

Telefon: 0142-854 87


Köket

Telefon: 0142-36 61 42


Adress

Ryttarhagens förskola, Odengatan 1, 595 34 Mjölby