Ryttarhagens förskola

Förskolan har en stor naturtomt som inbjuder till lek och äventyr.

Avdelningar

Ryttarhagens förskola har plats för cirka 90 barn. Förskolan har fem avdelningar Humlan, Nyckelpigan, Skalbaggen, Sländan och Spindeln.

Vår verksamhet

Vi arbetar tillsammans med barnen med ett utforskande förhållningssätt där vi skapar olika projekt genom att utgå ifrån och ta tillvara barnens erfarenheter, intressen och behov.

Vi följer upp och utvecklar undervisningen i våra projekt genom bland annat pedagogisk dokumentation. Utbildningen och undervisningen formas genom lek och lärmiljöer som inbjuder till språkliga, sinnliga och estetiska aktiviteter som stimulerar intellektuell och känslomässig utveckling.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Petra Liborg
Telefon: 010-234 50 50

petra.liborg@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 010-234 59 67

carina.rohman@mjolby.se


Humlan

Telefon: 010-234 53 39

Nyckelpigan

Telefon: 010-234 55 62


Spindeln

Telefon: 010-234 59 26


Sländan

Telefon: 010-234 56 67


Skalbaggen

Telefon: 010-234 54 87


Köket

Telefon: 010-234 61 42


Adress

Ryttarhagens förskola, Odengatan 1, 595 34 Mjölby


Senast publicerad