Prästgårdslidens förskola

På vår förskola har vi stora gräsytor med många träd och buskar som ger utrymme för lek och utforskande. Vi har långa cykelslingor, lekredskap och stora sandlådor.

Avdelningar

Prästgårdslidens förskola har plats för cirka 70 barn. Förskolan har fyra avdelningar; två avdelningar för de yngre barnen, och två avdelningar för de äldre.

Vår verksamhet

Vi besöker ofta platser i närmiljön, exempelvis skogen, biblioteket och olika lekparker. Vi arbetar aktivt med läroplanens alla delar, men har språk och kommunikation som prioriterat område. Förskolan är mångkulturell, vilket också ger oss möjligheten att mer aktivt arbeta med kulturell mångfald genom vårt tema ”Vi besöker världen”.

Barngrupperna delas ofta för att kunna erbjuda en lugn miljö där alla barn ska få ta plats, bli sedda och få bästa möjliga förutsättningar till trygghet och lärande. Rutiner och strukturer följer oss på alla nivåer, med fokus på barns bästa.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Angelica Adolfsson
Telefon: 010-234 6006

angelica.adolfsson@mjolby.se


Administratör

Lena Rapp
Telefon: 010-234 57 61

lena.rapp@mjolby.se


Saltkråkan

Telefon: 010-234 53 66

Lönneberga

Telefon: 010-234 50 29


Villekulla

Telefon: 010-234 53 06


Bullerbyn

Telefon: 010-234 50 45


Adress

Prästgårdslidens förskola, Prästgårdsliden 16, 595 42 Mjölby


Senast publicerad