Lundby förskola

Vi finns i Lundby bostadsområde och har nära till skog och är ofta ute med barnen. Vi har två utegårdar med inbjudande lekmiljö.

Avdelningar

Lundby förskola har plats för cirka 65 barn. Förskolan har fyra avdelningar, Lille Skutt, Bamse, Nalle-Maja och Skalman.

Vår verksamhet

Vårt arbetssätt är anpassat för den mångkulturella barngruppen, där språket och leken är två viktiga hörnstenar. De flesta av pedagogerna är utbildade i "Tecken som stöd".

Vi jobbar med områdena språk, matematik, natur och teknik. Hos oss får barnen möjlighet att påverka. Vi fattar gemensamma beslut där alla åsikter väger lika.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Jenny Sundström
Telefon: 0142-858 96

jenny.sundstrom@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67

carina.rohman@mjolby.se


Bamse

Telefon: 0142-851 44

Lille Skutt

Telefon: 0142-857 50

Nalle Maja

Telefon: 0142-856 77

Skalman

Telefon: 0142-366028


Kök

Telefon: 0142-36 62 15


Adress

Lundby förskola, Kapellgatan 2 A, 595 31 Mjölby