Lundby förskola

Vi finns i Lundby bostadsområde och har nära till skog och är ofta ute med barnen. Vi har två utegårdar med inbjudande lekmiljö.

Avdelningar

Lundby förskola har plats för cirka 65 barn. Förskolan har fyra avdelningar, Lille Skutt, Bamse, Nalle-Maja och Skalman.

Vår verksamhet

Vårt arbetssätt är anpassat för den mångkulturella barngruppen, där språket och leken är två viktiga hörnstenar. De flesta av pedagogerna är utbildade i "Tecken som stöd".

Vi jobbar med områdena språk, matematik, natur och teknik. Hos oss får barnen möjlighet att påverka. Vi fattar gemensamma beslut där alla åsikter väger lika.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Jenny Sundström
Telefon: 010-234 58 96

jenny.sundstrom@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 010-234 59 67

carina.rohman@mjolby.se


Bamse

Telefon: 010-234 51 44

Lille Skutt

Telefon: 010-234 57 50

Nalle Maja

Telefon: 010-234 56 77

Skalman

Telefon: 010-234 60 28


Kök

Telefon: 010-234 62 15


Adress

Lundby förskola, Kapellgatan 2 A, 595 31 Mjölby


Senast publicerad