Kungshöga förskola

Kungshöga förskola ligger i ett "skepp" i Kungshögaskolans norra del med ingång mot parkeringen. Vi har en fin utemiljö och nära till skogen och Kungshögarna.

Avdelningar

Kungshöga förskola har plats för cirka 70 barn. På förskolan finns fyra avdelningar: Skölden, Manteln, Kronan, och Spiran.

Vår verksamhet

Vi arbetar tillsammans med barnen med ett utforskande förhållningssätt där vi skapar olika projekt genom att utgå ifrån och ta tillvara barnens erfarenheter, intressen och behov.

Vi följer upp och utvecklar undervisningen i våra projekt genom bland annat pedagogisk dokumentation. Utbildningen och undervisningen formas genom lek och lärmiljöer som inbjuder till språkliga, sinnliga och estetiska aktiviteter som stimulerar intellektuell och känslomässig utveckling.

Under 2019-2020 har vi fokus på att utveckla undervisningen inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Sara Wahlgren
Telefon: 0142-850 50

sara.wahlgren@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67

carina.rohman@mjolby.se


Spiran

Telefon: 0142-859 46

Kronan

Telefon: 0142-859 44

Manteln

Telefon: 0142-859 45

Skölden

Telefon: 0142-859 47


Adress

Kungshöga förskola, Gymnasievägen 1, 595 34 Mjölby