Kungshöga förskola

Kungshöga förskola ligger i ett skepp i Kungshögaskolans norra del med ingång mot parkeringen. Vi har en fin utemiljö och nära till skogen och Kungshögarna.

Avdelningar

Kungshöga förskola har plats för cirka 70 barn. På förskolan finns sex avdelningar: Skölden, Manteln, Kronan, Spiran, Slottet och Skattkammaren.

Vår verksamhet

Vi arbetar tillsammans med barnen med ett utforskande förhållningssätt där vi skapar olika projekt genom att utgå ifrån och ta tillvara barnens erfarenheter, intressen och behov.

Vi följer upp och utvecklar undervisningen i våra projekt genom bland annat pedagogisk dokumentation. Utbildningen och undervisningen formas genom lek och lärmiljöer som inbjuder till språkliga, sinnliga och estetiska aktiviteter som stimulerar intellektuell och känslomässig utveckling.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Petra Liborg

Telefon: 010-234 50 50

petra.liborg@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 010-234 59 67

carina.rohman@mjolby.se


Spiran

Telefon: 010-234 59 46

Kronan

Telefon: 010-234 59 44

Manteln

Telefon: 010-234 59 45

Skölden

Telefon: 010-234 59 47


Skattkammaren

Telefon: 010-234 5895


Slottet

Telefon: 010-234 5978


Adress

Kungshöga förskola, Gymnasievägen 1, 595 34 Mjölby

Text

Senast publicerad