Eldslösa förskola

Förskolan ligger i ett lugnt område nära skog och natur. Vi har en stor lekhall som alla kan utnyttja.

Avdelningar

Eldslösa förskola har plats för cirka 120 barn. Förskolan har sex avdelningar, alla för barn i åldrarna 1-5 år.

Vår verksamhet

Vårt förhållningssätt genomsyras av ett respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens och att alla ska känna en varm atmosfär. Vi arbetar med att barnen ska tränas på att ta ansvar och vara delaktiga i verksamheten.

Vi planerar verksamheten efter de fyra områdena språk, matematik, teknik och natur. Fokus ligger just nu lite tyngre på språk och den pedagogiska miljön.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt 

Rektor

Jenny Sundström

Telefon: 010-234 58 96

jenny.sundstrom@mjolby.se


Administratör

Carina Rohman
Telefon: 010-234 59 67

carina.rohman@mjolby.se


Blå

Telefon: 010-234 53 08 eller 0724-50 03 14

Grön

Telefon: 010-234 62 61 eller 0724-50 03 16


Gul

Telefon: 010-234 53 09 eller 0702-57 11 45


Röd

Telefon: 010-234 62 60 eller 0724-50 03 13


Lila

Telefon: 010-234 55 90 eller 0703-21 01 35


Orange

Telefon: 010-234 59 08 eller 0724-50 03 17


Kök

Telefon: 010-234  56 86


Adress

Eldslösa förskola, Gräsvägen 46, 595 54 Mjölby

Senast publicerad