Förskolan Ängahuset i Väderstad

Ängahuset är en mindre förskola där våra värdeord trygghet, glädje, lärande och engagemang står i fokus. Ängahuset har nära till skog och natur och vår gård har många lekytor, redskap, leksaker samt växthus, fruktträd och kryddland.

Avdelningar

Förskolan har plats för cirka 55 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har två hemvister i den stora byggnaden, Plogen orange och Plogen röd, för de yngre barnen. Torget i mitten med sina pedagogiska lekmiljöer knyter på ett naturligt sätt ihop hemvisterna. Vår trejde hemvist, Harven, finns i vår paviljong på gården där våra äldsta barn tillbringar sin mesta tid.

Vår verksamhet

Under stora delar av dagen delar vi barnen i tre grupper utifrån ålder. Personalen, barnen och vårdnadshavarnas engagemang formar vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete mellan hemvisterna där alla barn är allas barn.

Målsättningen för verksamheten är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar. Verksamheten ska vara trygg, lärorik och utvecklande. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt, där barnen ges möjlighet att utveckla tankar och idéer till lek och skapande. Det ska även möjliggöra nya språkliga erövringar och utveckla tänkande kring matematik.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Edlevo. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Karin Persson
Telefon: 010-234 57 90

karin.persson@mjolby.se

Administratör

Helena Södergren
Telefon: 010-234 57 95

helena.sodergren@mjolby.se


Plogen Röd

Telefon: 010-234 57 75 eller 072-540 34 39


Plogen Orange

Telefon: 010-234 57 82 eller 072-570 32 95


Harven

Telefon: 010-234 57 70 eller 073-062 27 52


Adress

Vallsbergsvägen 25, Box  257, 596 36 Väderstad


Senast publicerad