Välkommen till Kungshögaskolan

På Kungshögaskolan vill vi att våra elever blir väl förberedda för vidare studier eller arbetslivet. Som elev ska du ha möjlighet att utvecklas så långt som möjlig i dina ämneskunskaper och växa som person. Skolan är en mötesplats där eleverna får användning av sina olika bakgrunder, livserfarenheter och kunskaper. Här finns outtömliga möjligheter att lära av varandra!

Kunskap i fokus

Kunskapen är i fokus, men den utvecklas genom du provar dina tankar och idéer tillsammans med lärare och kamrater. Du som elev har möjlighet att välja ett antal kurser, för att forma din utbildning efter vad som intresserar dig!

Trygghet och trivsel

En förutsättning för att lyckas med sina gymnasiestudier är att man känner sig trygg och att man som elev blir sedd. Det är något som vi ständigt jobbar med. Eleverna ger skolans trygghet och trivsel högt betyg i elevenkäten.

Internationalisering

Vi är en skola som jobbar med internationalisering både teoretiskt i klassrummen men också genom att resa till andra länder på studiebesök, i projekt eller praktik. Tidigare elever har bland annat rest till Belgien, Tyskland, Slovakien, Spanien och Bosnien.

Om skolan

Kungshögaskolan ingår i Mjölby gymnasium och har cirka 450 elever och runt 60 anställda. På skolan finns barn- och fritidsprogrammet (BF), ekonomiprogrammet (EK), naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA), språkintroduktion (SI), teknikprogrammet (TE) och vård- och omsorgsprogrammet (VO).

För skolans ledning finns två rektorer. Lärarna är organiserade i arbetslag kring programmen. På expeditionen finns en skoladministratör. Skolans elevhälsopersonal består av specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, kurator och skolsköterska. Övrig personal till stöd för utbildningen är studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarie, skolrestaurangspersonal, cafépersonal och vaktmästare.

Här kan du ladda ner ett informationshäfte om Kungshögaskolan Kungshögaskolans ABCPDF

Kontakt

Rektor för ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet

Tor Ekström

Telefon: 0142-853 43

tor.ekstrom@mjolby.se


Tillförordnad rektor för barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och språkintroduktionsprogrammet

Tor Ekström

Telefon: 0142-853 43

tor.ekstrom@mjolby.se


Skoladministratör

Camilla Eriksson

Telefon: 0142 - 850 12

camilla.eriksson@mjolby.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Catharina Lööf

Telefon: 0142- 853 17

catharina.loof@mjolby.se


Besöksadress: Gymnasievägen 1, Mjölby