Mjölby kommun, länk till startsidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar för dig som är intresserad av hur världen, samhället och människan fungerar.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program för fortsatta studier på högskola. Vi introducerar ett vetenskapligt arbetssätt där du tränar förmågan att analysera olika samhällsfrågor.

På Kungshögaskolan har vi en internationell profil. Du läser kurser som ger fördjupade kunskaper om internationella frågor och du lär dig hur omvärlden fungerar. Varje år genomförs ett FN-rollspel där du lär dig om arbetet i FN:s generalförsamling. Rollspelet ger dig förståelse för världens konflikter och du får träna argumentation, diplomati och förhandlingstaktik.

I årskurs två fördjupar du dina kunskaper om Europa och EU. Du besöker EU-parlamentet i Bryssel och får möjlighet att träffa svenskar som arbetar inom EU. Du fördjupar även dina språkkunskaper och vi erbjuder utbyten och studieresor till Tyskland, Frankrike och Spanien.

I årskurs tre kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. På beteendeinriktningen får du fördjupade kunskaper i psykologi, utvecklar ditt ledarskap och blir en bättre kommunikatör. På samhällsinriktningen lär du dig metoder för att analysera, debattera och argumentera kring samhällsfrågor utifrån ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Det är också viktigt att lära sig ta initiativ och att arbeta i projektform och därför är gymnasiearbetet integrerat i flera kurser.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1150 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Alternativt läses Svenska som andraspråk

Program­gemensamma ämnen, 400 poäng

Ämne

Poäng

Filosofi 1

50 p

Psykologi 1

50 p

Moderna språk

200 p

Internationella relationer (obligatorisk)

100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Inriktning, 450 poäng Beteendevetenskap

Ämne

Poäng

Ledarskap och organisation

100 p

Kommunikation

100 p

Psykologi 2a

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Sociologi

100 p

Inriktning, 450 poäng Samhällsvetenskap

Ämne

Poäng

Geografi 1

100 p

Historia 2a

100 p

Religionskunskap 2

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Samhällskunskap 3

100 p

Programför­djupning,­­­ ­200 poäng

Exempel på programfördjupningskurser

Moderna språk

Moderna språk 5

Engelska 7

Matematik 3b

Naturkunskap 2

Ungdomskulturer

Fotografisk bild

Entreprenörskap

Retorik

Ledarskap och organisation

Individuellt val, 200 p

Exempel på individuellt val

Marknadsföring

Mental träning

Privatjuridik

Idrott och hälsa 2

Ensemble 1

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Kontakt

Studie- och yreksvägledare
Catharina Lööf
Telefon: 010-234 53 17
catharina.loof@mjolby.se

Rektor för samhällsvetenskapsprogrammet
Ingvar Persson
Telefon: 010-234 53 40
ingvar.persson@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?