Mjölby kommun, länk till startsidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du är intresserad av hur människan och samhället drivs och utvecklas på individ- och gruppnivå både i Sverige och globalt? Då är samhällsvetenskapsprogrammet för dig!

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program för fortsatta studier på högskola. Vi introducerar ett vetenskapligt arbetssätt där du tränar förmågan att analysera olika samhällsfrågor.

På Kungshögaskolan har vi en internationell profil. Du läser kurser som ger fördjupade kunskaper om internationella frågor och du lär dig hur omvärlden fungerar. Varje år genomförs ett FN-rollspel där du lär dig om arbetet i FN:s generalförsamling. Rollspelet ger dig förståelse för världens konflikter och du får träna argumentation, diplomati och förhandlingstaktik.

I årskurs två fördjupar du dina kunskaper om Europa och EU. Du besöker EU-parlamentet i Bryssel och får möjlighet att träffa svenskar som arbetar inom EU. Du fördjupar även dina språkkunskaper och vi erbjuder utbyten och studieresor till Tyskland, Frankrike och Spanien.

I årskurs tre kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. På beteendeinriktningen får du fördjupade kunskaper i psykologi, utvecklar ditt ledarskap och blir en bättre kommunikatör. På samhällsinriktningen lär du dig metoder för att analysera, debattera och argumentera kring samhällsfrågor utifrån ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Det är också viktigt att lära sig ta initiativ och att arbeta i projektform och därför är gymnasiearbetet integrerat i flera kurser.

Beteendevetenskap

Du lär dig om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang samt om kommunikation, lärande och ledarskap. Du lär dig om människors agerande som individer och i grupp, organisationer och samhällen.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

För att vara behörig till Samhällsvetenskapsprogrammet krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och dessutom godkänt betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap samt i minst fem andra av grundskolans övriga ämnen.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1150 poäng

Engelska 5
Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Svenska 1 (alternativt läses Svenska som andraspråk)
Svenska 2
Svenska 3

 

Program­gemensamma ämnen, 400 poäng

Filosofi 1

Psykologi 1

Moderna språk

Internationella relationer

 

Inriktning Beteendevetenskap, 450 poäng

Ledarskap och organisation

Kommunikation

Psykologi 2a

Samhällskunskap 2

Sociologi

 

Inriktning Samhällsvetenskap, 450 poäng

Geografi 1

Historia 2a

Religionskunskap 2

Samhällskunskap 2

Samhällskunskap 3

 

Programför­djupning,­­­ ­200 poäng (valbara kurser)

Moderna språk

Moderna språk 5

Engelska 7

Matematik 3b

Naturkunskap 2

Ungdomskulturer

Fotografisk bild

Entreprenörskap

Retorik

Ledarskap och organisation

 

Individuellt val, 200 p (valbara kurser)

Marknadsföring

Mental träning

Privatjuridik

Idrott och hälsa 2

Ensemble 1

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

 

Gymnasiearbete, 100 p

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande gymnasieprogram där du studerar människans beteende och hur samhället fungerar. Efter gymnasiet studerar många på högskola eller universitet.

Kontakt

Lärare Samhällsvetenskapsprogrammet
Camilla Byrsjö
camilla.byrsjo@edu.mjolby.se

Studie- och yreksvägledare
Mittjas Hanna Edin
Telefon: 010-234 53 17
mittjashanna.edin@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?