Mjölby kommun, länk till startsidan

Kontakt Kungshögaskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra arbetslag samt rektorer, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare.

Arbetslag Barn och Fritid, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 51

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag barn och fritid

Namn

E-post

Jesper Åström

jesper.astrom@edu.mjolby.se

Sandra Edlund

sandra.edlund@edu.mjolby.se

Jimmy Israelsson

jimmy.isralesson@edu.mjolby.se

Ann Löwendahl

ann.lowendahl@mjoby.se

Cecilia Kindahl

cecilia.kindahl@edu.mjolby.se

Heléne Thyrén

helene.thyren@edu.mjolby.se

Camilla Rolander Gääw

camilla.gaaw@mjolby.se

Arbetslag El-och energi, telefonnummer till arbetsrum 010-234 54 80

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag el-och energi

Namn

E-post

Ismail Yegit

ismail.yegit@mjolby.se

Arbetslag Vård och Omsorg, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 41

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag vård och omsorg

Namn

E-post

Per Bodelius

per.bodelius@edu.mjolby.se

Malin Freyschuss

malin.freyschuss@mjolby.se

Hanna Nordenhem

hanna.nordenhem@edu.mjolby.seCecilia Tält

cecilia.talt@edu.mjolby.se

Arbetslag introduktionsprogram, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 41

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag introduktionsprogrammen

Namn

E-post

Linda Almberg Törnqvist

linda.almberg-tornqvist@edu.mjolby.se

Maria Lindgren

maria.lindgren@edu.mjolby.se

Sebastien Fristedt

sebastian.fristedt@edu.mjolby.se

Ingrid Martini

ingrid.martini@edu.mjolby.se

Anders Isaksson

anders.isaksson@edu.mjolby.se

Daniel Ericsson

daniel.ericsson@mjolby.se

Marlene Stenman

marlene.stenman@edu.mjolby.se

Ali Hassan Ahmed

ali.ahmed@edu.mjolby.se

Sandra Skaghammar

sandra.skaghammar@edu.mjolby.se

Cecilia Holst

cecilia.holst@mjolby.se

Karolina Öberg

karolina.oberg@mjolby.se

Paulette Jetti

paulette.jetti@mjolby.se

Arbetslag Ekonomi, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 62

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag ekonomi

Namn

E-post

Simon Hild

simon.hild@edu.mjolby.se

Mari Boström

mari-louise.bostrom@edu.mjolby.se

Anders Lilliedahl

anders.lilliedahl@edu.mjolby.se

Susanne Lindqvist

susanne.lindqvist@edu.mjolby.se

Zoe Zoupounidou

zoe.zoupounidou@mjolby.se

Karl-Åke Skogsberg

karl-ake.skogsberg@edu.mjolby.se

Nina Appelqvist

nina.appelqvist@edu.mjolby.se

Arbetslag Natur, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 59

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag natur

Namn

E-post

Jenny Edler-Wirén

jenny.edler-wiren@edu.mjolby.se

Kristofer Lindebring

kristofer.lindebring@edu.mjolby.se

Markus Lundquist

markus.lundquist@edu.mjolby.se

Elena Alden

elena.alden@mjolby.se

Arbetslag Samhäll, telefonnummer till arbetsrum 010-234 53 61

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag samhäll

Namn

E-post

Camilla Byrsjö

camilla.byrsjo@edu.mjolby.se

Petra Holmlund

petra.holmlund@mjolby.se

Haydee Laporte

haydee.laporte@edu.mjolby.se

Catharina Härdelin

catharina.hardelin@edu.mjolby.se

Niklas Gestrin

niklas.gestrin@edu.mjolby.se

Lisa Pagander Ekros

lisa.paganderekros@mjolby.se

Arbetslag Teknik, telefonnummer till arbetsrum 010-234 54 80

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag teknik

Namn

E-post

Amanda Davidsson

amanda.davidsson@mjolby.se

Jan-Helge Henriksen

jan-helge.henriksen@edu.mjolby.se

Kristofer Holm

kristofer.holm@edu.mjolby.se

Anders Johnsson

anders.johnsson@edu.mjolby.se

Mårten Ling

marten.ling@edu.mjolby.se

Alexander Ekström

alexander.ekstrom@mjolby.se

Skolkurator

Caroline Höglund
Telefon: 010-234 53 65
caroline.hoglund@mjolby.se

Skolsköterska

Annika Nyström
Telefon: 010-234 53 53
annika.nystrom@mjolby.se

Speciallärare

Helena Silverro
Telefon: 010-234 61 13
helena.silvero@mjolby.se

Specialpedagog

Andrea Södergren
Telefon: 010-234 50 19
andrea.sodergren@mjolby.se

Skolpsykolog

Jenny Lundström

Telefon: 010-234 59 80

jenny.lundstrom@mjolby.se

Rektor för barn-och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet, el-och energiprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet

Ingvar Persson

Telefon: 010-234 53 40

ingvar.persson@mjolby.se


Rektor för introduktionsprogrammen, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

Jessica Bergstrand

Telefon: 010-234 53 43

jessica.bergstrand@mjolby.se


Skoladministratör

Camilla Eriksson

Telefon: 010-234 50 12

camilla.eriksson@mjolby.se

Studie- och yrkesvägledare

Catharina Lööf

Telefon: 010-234 53 17

catharina.loof@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?