Mjölby kommun, länk till startsidan

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger dig fördjupning inom företagsekonomi, entre­prenörskap, juridik och språk. Du kan välja mellan två inriktningar: ekonomi och juridik.

På inriktningen ekonomi får du inblick i hur företagsekonomi fungerar i praktiken. Entreprenörskap uppmuntras genom hela utbildningen.

På inriktningen juridik får du lära dig hur det svenska rättssystemet påverkar privatliv, organisationer och företag. Vi jobbar med verkliga rättsfall där du får bedöma olika juridiska problem.

Sedan många år har vi goda kontakter med olika företag och organisationer. Dessa kontakter har du stor nytta av i ditt skolarbete. Vi samarbetar med både privata och offentliga aktörer. Dessa samarbeten ökar förståelsen och kopplar samman teori och praktik. Inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) får du dessutom möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag.

Vi erbjuder också språkstudier. Tidigare elever har deltagit i språkresor till både tysk-, fransk- och spansktalande länder.

Ekonomi

Tycker du att företagande låter lockande ska du välja inriktningen Ekonomi. Här lär du dig om entreprenörskap och företagande. Du läser företagsekonomi som ger dig kunskaper i bland annat kalkylering, redovisning och marknadsföring. Du får ofta arbeta med uppgifter som ligger nära det verkliga arbetslivet på olika sätt.

Juridik

Inriktningen Juridik ger dig kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du får utveckla din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

För att vara behörig till Ekonomiprogrammet krävs godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och dessutom godkänt betyg i geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap samt i minst fem andra av grundskolans övriga ämnen.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1250 poäng

Engelska 5
Engelska 6

Historia 1b

Idrott och hälsa 1

Matematik 1b

Matematik 2b

Naturkunskap 1b

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Svenska 1 (alternativt läses Svenska som andraspråk)
Svenska 2
Svenska 3

Program­gemensamma ämnen, 450 poäng

Företagsekonomi 1

Privatjuridik

Psykologi 1

Moderna språk

Affärsjuridik alternativt Entreprenörskap och företagande

 

Inriktning Ekonomi, 300 poäng

Entreprenörskap och företagande

Företagsekonomi 2

Matematik 3b

 

Inriktning Juridik, 300 poäng

Filosofi 1

Affärsjuridik

Rätten och samhället

Psykologi 2a

 

Programfördjupning, 200 poäng (valbara kurser)

Engelska 7

Matematik 3 b

Marknadsföring

Moderna språk 2

Moderna språk 3

Moderna språk 4

Moderna språk 5

Naturkunskap 2

Retorik

Ledarskap och organisation

 

Individuellt val, 200 poäng (valbara kurser)

Ensemble 1

Fotografisk bild 1

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Ungdomskulturer

Mental träning

Programmering 1

 

Gymnasiearbete, 100 p

Ekonomiprogrammet ger dig inte bara behörighet till universitet och högskola, du får också en förståelse för hur ekonomin och juridik påverkar allt från vår vardag till samhällssystem i en globaliserad värld.

Kontakt

Lärare Ekonomiprogrammet
Mari-Louise Boström
mari-louise.bostrom@edu.mjolby.se

Studie- och yrkesvägledare
Mittjas Hanna Edin
Telefon: 010-234 53 17
mittjashanna.edin@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?