Mjölby kommun, länk till startsidan

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet ger dig fördjupning inom företagsekonomi, entre­prenörskap, juridik och språk. Du kan välja mellan två inriktningar: ekonomi och juridik.

På inriktningen ekonomi får du inblick i hur företagsekonomi fungerar i praktiken. Entreprenörskap uppmuntras genom hela utbildningen.

På inriktningen juridik får du lära dig hur det svenska rättssystemet påverkar privatliv, organisationer och företag. Vi jobbar med verkliga rättsfall där du får bedöma olika juridiska problem.

Sedan många år har vi goda kontakter med olika företag och organisationer. Dessa kontakter har du stor nytta av i ditt skolarbete. Vi samarbetar med både privata och offentliga aktörer. Dessa samarbeten ökar förståelsen och kopplar samman teori och praktik. Inom ramen för Ung Företagsamhet (UF) får du dessutom möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag.

Vi erbjuder också språkstudier. Tidigare elever har deltagit i språkresor till både tysk-, fransk- och spansktalande länder.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 1250 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Matematik 2b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Samhällskunskap 2

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3
Alternativt läses Svenska som andraspråk

100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Program­gemensamma ämnen, 450 poäng

Ämne

Poäng

Företagsekonomi 1

100 p

Privatjuridik

100 p

Psykologi 1

50 p

Moderna språk

100 p

Affärsjuridik alternativt
Entreprenörskap och företagande

100 p

Inriktning, 300 poäng

Ekonomi

Poäng

Entreprenörskap och företagande

100 p

Företagsekonomi 2

100 p

Matematik 3b

100 p

Inriktning, 300 poäng

Juridik

Poäng

Filosofi 1

50 p

Affärsjuridik

100 p

Rätten och samhället

100 p

Psykologi 2a

50 p

Programför­djupningskurser,­­­ 200 poäng

Exempel på programfördjupningskurser

Engelska 7

Marknadsföring

Matematik 3 b

Moderna språk 2

Moderna språk 3

Moderna språk 4

Moderna språk 5

Naturkunskap 2

Retorik

Ledarskap och organisation

Individuellt val, 200 poäng

Exempel på individuellt val

Idrott och hälsa 2

Ungdomskulturer

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Fotografisk bild 1

Programmering 1

Mental träning

Ensemble 1


Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Catharina Lööf
Telefon: 010-234 53 17
catharina.loof@mjolby.se

Rektor för ekonomiprogrammet
Tor Ekström
Telefon: 010-234 53 43
tor.ekstrom@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?