Mjölby kommun, länk till startsidan

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet ger dig förutsättningar för att arbeta med människor, framför allt med barn och ungdomar. Efter utbildningen kan du arbeta inom pedagogiska och sociala verksamheter eller inom fritids- och friskvårdssektorn.

Hos oss ges du möjlighet att utveckla ett gott bemötande, trygghet och självförtroende för att du sedan ska kunna leda andra i deras utveckling och lärande. Du lär dig mycket om ledarskap, hälsa och om människors utveckling och levnadsförhållanden.

Du får också möjlighet att lära dig nya saker utanför skolan. Eftersom utbildningen delvis är förlagd på olika arbetsplatser får du värdefulla erfarenheter just inom det område eller yrke programmet utbildar för.

På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under 18 veckor, fördelat på tre år. Du har APL två perioder under det första året och din första APL börjar redan efter någon månad. Du kan till exempel göra din APL på en förskola, ett fritidshem eller i någon annan verksamhet som finns tillgänglig.

Inriktning

Under andra och tredje året väljer du inriktning Fritid och hälsa eller Pedagogiskt och socialt arbete. Då kan du göra din APL på en fritidsgård, simhall, ett gym, inom verksamhet för personer med funktionsnedsättning eller på en skola som elevassistent. Våra lärare hjälper dig att hitta det som passar dig utifrån den inriktning du läser.

Genom studiebesök, mässor, friluftsliv och resor får du utveckla din sociala kompetens, träna på bemötande och samarbete. Alla elever får en grundkurs i teckenkommunikation. Vi kan också erbjuda simlärarutbildning, om du kan tänka dig att lägga lite tid utanför skoltid.

På programmet får du möjlighet att läsa kurser som ger behörighet till eftergymnasiala studier.

Gymnasie­gemensamma ämnen, 600 poäng

Ämne

Poäng

Engelska 5

100 p

Historia 1a1

50 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1a

100 p

Naturkunskap 1a1

50 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1a1

50 p

Svenska 1
Alternativt läses Svenska som andraspråk 1

100 p

Program­gemensamma ämnen, 700 poäng

Ämne

Poäng

Hälsopedagogik

100 p

Naturkunskap 1a2

50 p

Kommunikation

100 p

Lärande och utveckling

100 p

Människors miljöer

100 p

Pedagogiskt ledarskap

100 p

Samhällskunskap 1a2

50 p

Svenska 2

Alternativt läses Svenska som andraspråk 2

100 p

Gymnasiearbete, 100 p

Programfördjupning "skolans val", 400 poäng

Ämne

Poäng

Aktiviteter och upplevelser

100 p

Skapande verksamhet

100 p

Naturguidning

100 p

Specialpedagogik 1

100 p

Inriktning,­­­ 300 poäng

Pedagogiskt och socialt arbete

Poäng

Socialt arbete 1

100 p

Pedagogiskt arbete

200 p

Fritid och hälsa


Fritids- och friskvårdsverksamhet

200 p

Fritids- och idrottskunskap

100 p

Programfördjupning, 200 poäng

Exempel på programfördjupningskurser

Matematik 2a

Mental träning

Ungdomskulturer

Psykologi 1

Historia 1a2

Psykologi 2b

Svenska 3 /
Svenska som andraspråk 3

Naturkunskap 2

Individuellt val, 200 poäng

Exempel på individuellt val

Engelska 6

Engelska 7

Ensemble 1

Fotografisk bild

Idrott och hälsa 2

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Mittjas Hanna Edin
Telefon: 010-234 53 17
mittjashanna.edin@mjolby.se

Rektor för barn- och fritidsprogrammet
Jessica Bergstrand
Telefon: 010-234 53 43
jessica.bergstrand@mjolby.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?