Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev september 2022

Ett kollage med bilder av en ung kvinna som rensar ogräs i sitt land en solig dag, en vit tupp samt en kock som lägger upp mat på en tallrik.

Planarbete, marknadsanalys och finansieringsmöjligheter

Under vissa årstider känns det som att tiden går snabbare. Sommaren är över med ett ”poff” och vi är återigen inne i rutinerna. Sedan vårt senaste nyhetsbrev i juni har en sommar passerat och många tankar fått mogna. Vi tar tag i höstens aktiviteter med nya krafter och inspiration.

Området tar form genom planarbete och visionsfilm

På den tilltänkta platsen som ligger strax intill Väderstad by utvecklas just nu både översiktsplaner och detaljplaner. En översiktsplan är ute för samråd, där vi tillsammans med kommunens översiktsplanerare kommer att vara på plats i Väderstad och berätta mer om framtida planer. På platsen utvecklar kommunen den detaljplan som krävs för att det första huset ska kunna byggas. Parallellt har vi samrådsmöte med Länsstyrelsen som också är med och påverkar processerna framåt för hur platsen ska utvecklas.

Vi har tidigare nämnt att det finns en visionsfilm framtagen för att tydligare visualisera de idéer som finns för området. Filmen finns nu översatt till engelska och den är dessutom tillgänglighetsanpassad så att syntolkning är möjlig. Hör av er till Caroline Davidsson om ni vill få tillgång till filmen.

På gång under hösten

Vi fortsätter arbetet med att skapa genomarbetade underlag för intressenter som vill etablera sig på platsen. De områden som kommer att belysas och undersökas under hösten är en marknadsanalys för hotelletablering samt en uppdatering av en tidigare genomförd feasibility-study för besöksnäringen.

Vår projektorganisation är än så länge relativt liten, och därför är öron och ögon alltid vidöppna för

finansieringsmöjligheter som kan överbrygga tiden fram till byggstart. Vi har lämnat in en projektansökan om att delta i Vinnovas utlysning som handlar om ”Ett nytt recept för matsystemet i Sverige”. Vi kommer dessutom att få stöd från regionens etablerings- och investeringsfrämjande organisation, för att genomföra några av de underlag som vi planerar för under hösten.

Det är roligt när vi får förfrågningar från organisationer som är nyfikna på att få veta mer om Upplevelsecenter för mat. Under de närmaste veckorna kommer vi att berätta mer om projektet för Rotary i Mjölby, Naturum vid Tåkern och Vreta Kluster när de tar emot en delegation från Kalmars region. Vi har även planer på en studieresa till andra besöksnoder i Sverige, för att lära och dra nytta av deras erfarenheter men även för att bredda vårt nätverk och hitta fler samarbetspartners till projektet med ömsesidigt utbyte i framtiden.

Till sist vill vi slå ett slag för vår nästa arbetsgruppsträff den 23-24 november i Mjölby, som bland annat kommer att bjuda på intressanta föreläsningar om destinationsutveckling. Träffen sker till självkostnadspris och förhoppningsvis kommer vi även att kunna inkludera ett fältbesök i Väderstad. Mer information om detta kommer – så håll ögonen öppna!

Om ni har tips och idéer som ni vill förmedla till oss i projektgruppen, tveka inte att kontakta någon av oss nedan. På återhörande!

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?