Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev juni 2022

Lärdomar från besök i Nederländerna

Solen börjar påminna oss om annalkande sommar och semester. Innan vi alla går på semester vill vi gärna dela med oss av de senaste nyheterna inom Upplevelsecenter för mat och vad vi ser framåt.

Nederländerna ger inspiration och visar vägen framåt

Efter två inställda resor kom vi äntligen iväg på en delegationsresa till det planerade World Food Center i Nederländerna. Det resulterade i tre dagar fulla med information och intryck som gav inspiration till nya idéer för vårt Upplevelsecenter. Ede kommun hade satt ihop ett fantastiskt program för en och en halv dag som innehöll möten med såväl tjänstemän, politiker som företagare. Några av de korta slutsatserna vi kunde sammanfatta resan med var:

  • Ämnet mat, hållbarhet och hälsa ligger verkligen i tiden.
  • Det är viktigt att i ett tidigt skede våga fokusera och välja inriktning för Upplevelsecentret.
  • Samarbete mellan det offentliga och det privata är essentiellt i en sådan satsning.
  • Vi insåg våra egna fantastiska och unika förutsättningar med den geografiska plats vi valt som innebär mycket natur, plats- och utvecklingsmöjligheter.

Efter vistelsen i Ede fick vi möjlighet att göra ett studiebesök på det välrenommerade universitetet Wage-ningen som fokuserar på hälsosam mat och hållbar utveckling inom livsmedel. Åter på plats på flygplatsen Schiphol fick vi, tack vare vår samarbetspartner KLM, även där en rundvandring och möjlighet att se vad som sker bakom kulisserna på en flygplats. Kort och gott så var det en resa som skapade än mer tro på vår idé och värdefulla insikter om hur den kan realiseras i verkligheten.

Arbetsgrupper - viktigt forum för projektutvecklingen

En annan viktig händelse sedan senaste uppdateringen är att arbetsgrupperna träffades i tre tematiserade fokusgrupper i april månad. De teman vi fokuserade på var Upplevelsefokus och målgrupper, Hållbarhet samt Kunskapsöverföring.

I arbetsgrupperna diskuterar vi tillsammans med våra samarbetspartners vad vi vill se ska förverkligas på platsen, vilka de grundläggande värderingarna är och vilka de kommande stegen är. Fortsättningen för arbetsgrupperna sker i höst varav en av träffarna förhoppningsvis blir i Väderstad med möjlighet till fält-besök på den tilltänkta platsen för Upplevelsecentret. 

Nyfikenheten spirar

Det är roligt att se att intresset och nyfikenheten för vad som är på gång växer och att alltfler vill veta vad Upplevelsecenter för mat egentligen innebär för näringen och regionen. Förutom inspirerande resor och spännande diskussionsforum så har projektgruppen varit ute och presenterat på bland annat Rotary i Skänninge, Vatten-brukscentrum Osts årsstämma och Idémässa för en hållbar framtid.

På gång framåt

Visionsskisserna har nu äntligen tagit form och blivit film som går att använda vid allmänna presentationer eller informationskanaler för projektet. Ett sådant tillfälle blir när vi bjuder in allmänheten, företagen och föreningarna i Väderstad till hösten för att informera mer i detalj om var projektet står just nu. Hösten kommer också att innehålla ytterligare en resa till World Food Center i Holland men denna gång för tjänstemän internt i kommunen då det är viktigt att alla som är delaktiga i projektet får ta del av samma kunskap och erfarenhetsut-byte. Det gäller såväl skolväsendet, miljöarbetet som byggnadskontoret.

Som sagt fortgår träffarna med arbetsgrupperna så kallelse till höstens möte kommer innan semestern startar. Vi kommer även att genomföra en uppdatering av en feasibility studie utifrån turistekonomiskt perspektiv.

Med hälsningar som innehåller mycket framtidstro och spirande inspiration för våra möjligheter att tillsam-mans skapa en plats där nyfikenheten kring mat, hälsa och hållbarhet får gro och växa sig stark!

Har du några funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss nedan. På återhörande!

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?