Mjölby kommun, länk till startsidan

Syfte och mål

Mjölby kommun analyserar förutsättningarna för att etablera ett Upplevelsecenter för mat i kommunen. Upplevelsecentret ska erbjuda så intressanta utställningar och evenemang att besökare lockas från hela landet.

Syftet med centret är dels att öka kompetensen kring den svenska livsmedelsproduktionen och självförsörjningen hos allmänheten och dels utveckla besöksnäringen i Mjölby kommun och Östergötland.

I projektet arbetar kommunen för att skapa flera formella och informella nätverk mellan företag, politiker och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå. I nätverken skapas en gemensam vision kring upplevelsecentret och en målbild av hur det ska utformas. Samtliga parter skapar även en förståelse kring hur var och en kan bidra till dess förverkligande.

Syftet med projektet på längre sikt är att Upplevelsecenter för mat byggs i Väderstad och blir ett självklart matcentrum i Sverige och ett nationellt besöksmål. Upplevelsecentret kan förklaras ur tre perspektiv.

En översiktsbild på hur Upplevelsecentret för mat skulle kunna se ut. Illustration.

En illustrationsskiss över hur området skulle kunna se ut. Arkitekt: Sandell Sandberg

Potatislandet

Det kommer att finnas tematiserade utställningar för såväl stora som små, exempelvis matens betydelse för hälsan, interaktiva utställningar, temapaviljonger, prova-på kök, världens mat, miljö och hållbarhet.

En skiss av en lekpark med potatis-tema. Handtecknad.

En skiss på hur lekplatsen Potatislandet skulle kunna se ut. Konstnär: Lars-Åke Pettersson.

Skyltfönstret

Skyltfönstrets syfte är att öka kunskapen om svensk livsmedelsproduktion- och försörjning. Här ingår exempelvis skyltfönster för Vreta kluster, framtidens restauranger, matlaboratorier, smaktester, matens betydelse för hälsan, miljö- och hållbarhet samt olika aktiviteter.

Här ska man som besökare få kunskap om den senaste forksningen inom livsmedel och kunna delta aktivt och bidra till datainsamlingen för olika forskningsprojekt. Målet är att skapa en forskningsplattform till vilken medborgare och akademien har tillgång för att gemensamt skapa medborgarnära forskning.

Faciliteter

Reception, möteslokaler, shopping, restauranger och hotell är delar som utgör själva besökscentret som fylls med innehåll av ovan nämnda delar.

En arkitektskiss på en byggnad med röda väggar och orange tak. 3D-rendering.

Så här skulle faciliteterna kunna se ut. Arkitekt: Sandell Sandberg.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?