Mjölby kommun, länk till startsidan

Bakgrund

Grönt, omoget korn som vajar i vinden en solig dag.

Maten har tack vare Östgötaslätten länge haft stor betydelse för vår kommun. Lantbruket är en relativt sett en stor näringsgren med cirka 500 jordbruksföretag. Branschen har också en större andel sysselsatta här än i riket i övrigt.

Även livsmedelsindustrin är mycket stark i kommunen med företag som exempelvis Barry Callebaut och Fåddman. Lantmännen har flera verksamheter här som spannmålsmottagning och försäljning, maskinförsäljning, kycklingkläckeri och Sveriges största bageri för bake-off produkter. I Mantorp finns landets största förädlingsanläggning för svensk och importerad honung. I Väderstad har vi en besöksmagnet i form av Centralkonditoriet, med eget bageri, som lockar drygt 200 000 besökare årligen! Här tillverkar också Väderstad AB lantbruksmaskiner som säljs på en stor internationell marknad.

Mjölby Gymnasium driver en av landets främsta kockutbildningar och både lärare och elever har fått otaliga priser och utmärkelser.

I Mjölby kommun finns med andra ord goda förutsättningar att utveckla befintlig produktion och förädling av mat, men också att skapa ett center där nationella aktörer gemensamt lyfter de gröna näringarna. Lantbruket och livsmedelsindustrin är mycket viktiga för kommunens utveckling, tillväxt och sysselsättning och att stärka dess konkurrenskraft i hela värdekedjan bedömns angeläget.

Tre kor står ute i en hage med grönt gräs.

Högaktuellt och rätt i tiden

Mat och livsmedelsproduktion är högaktuellt i Sverige och världen idag. En del människor identifierar sig genom sina matval och trender kring kost kopplad till miljön diskuteras allt mer. Både den nationella och regionala livsmedelsstrategins mål är bland annat ökad svensk livsmedelsproduktion. Den östgötska strategin ska också bidra till ökad konsumtionen av livsmedel producerade i Östergötland.

Mjölby kommun har i en förstudie undersökt om det finns intresse för ett upplevelsecentra kring mat och livsmedelsproduktion och har funnit att så är fallet. Kommunen har också låtit göra en grundlig marknadsanalys. Denna visade att det råder en bred uppslutning av offentliga och privata aktörer som tror på att etablera ett upplevelsecenter för mat i Mjölby kommun. Genom att dra nytta av regionens styrkor inom både forskning och utveckling samt engagemanget från företag finns det goda förutsättningarna för att etablera ett unikt upplevelsecenter för mat.

Region Östergötland slår fast i sin Besöksnäringsstrategi att ett av regionens styrkeområde är "Lär och upptäck". En av de starkaste trenderna som motiverar resande är möjligheten att lära, undersöka och utvecklas. Temat "Lär och upptäck" bygger på deltagande och berättande, där gästerna bjuds in till att vara medskapande till upplevelsen. I dagsläget har besöksnäringen i Mjölby kommun stor utvecklingspotential.

Ett upplevelsecenter ligger med andra ord helt rätt i tiden.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?