Mjölby kommun, länk till startsidan

Upplevelsecenter för mat

Mjölby kommun har en idé, om att tillsammans med andra aktörer, bygga ett unikt upplevelsecenter för alla som är intresserade av mat, dess betydelse och produktion.

Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet med upplevelser för både stora och små. Centret blir ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, och dess forskning, där vi får möjlighet att blicka in i framtidens fönster. Drygt 40 svenska och utländska företag och organisationer har ställt sig positiva till idén och att utveckla denna tillsammans med Mjölby kommun. Om allt går enligt plan kan byggstart ske i Väderstad någon gång efter 2025.

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby

– Vi är övertygade om att ett Upplevelsecenter skulle få mycket stor betydelse för de gröna näringarna och besöksindustrin, både lokalt och regionalt, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby.

Projektet drivs i kommunal regi med en del offentligt och privat stöd utifrån. Projektet styrs operativt av en projektgrupp som till största delen består av kommunala tjänstemän. För de strategiska frågorna finns en styrgrupp som har representanter från bland annat Länsstyrelsen, Region Östergötland, LRF, Väderstad AB och Rise.

– I grunden handlar Väderstads uppdrag om att hjälpa världens lantbrukare att producera mer mat av hög kvalitet till en växande befolkning. Därför välkomnar vi Mjölby kommuns idé om ett framtida upplevelsecentrum kring mat. Vi har varit delaktiga i förstudien och ser nu fram emot hur projektet utvecklas, säger Susanne Dalskog, kommunikationschef Väderstad AB.

I nuläget fokuserar delprojektet för Markförutsättningar och fysisk planering på att förbereda den tilltänkta marken så att detaljplanen kan färdigställas. Delprojektet för Projektledning och kommunikation utvecklar projektet genom att hålla i de externa kontakterna, utveckla innehållet tillsammans med samarbetsparterna och utveckla affärs- och organisationsmodeller.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?