Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev oktober 2023

Förändring i projektgruppen

Caroline Davidsson som arbetat som projektledare/samordnare i projektet från 2021 slutade 1 september. Caroline har varit en viktig del i att driva projektet vidare. Vi tackar för ett jättebra arbete och önskar henne lycka till.

Nya medarbetare och organisationsöversyn

Organisationen har nu fått två nya medarbetare. Från 1 september arbetar Anders Carlsson som konsult på 20 procent. Han har bakgrund som processledare för Visual Sweden vid Linköpings universitet. Från 16 oktober arbetar Charlotta Rydberg som samordnare på 50 procent. Hon har tidigare bakgrund från bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF ÖST).

I den centrala projektgruppen finns Eva Rådander som är ansvarig tjänsteperson för projektet. Annelie Ahlström deltar fortsatt i sin roll som landsbygdssamordnare i Mjölby kommun. I anslutning till den nya bemanningen ses även projektgruppens sammansättning över.

Arkitekten Thomas Sandell skissar på området

Arkitekten Thomas Sandell har anlitats för att skissa på hur Upplevelsecenter för mat skulle kunna se ut. Han utgår från den skiss som finns sedan tidigare och kommer att presentera ett förslag för området som helhet.om andra relaterade organisationer – ett mycket värdefullt kunskapsutbyte!

Studiebesök i England och Italien

Delar av projektgruppen åkte under andra veckan i oktober på en studieresa till England. Där besöktes bland annat Food Museum i Stowmarket, i närheten av Ipswich. Det är ett tidigare lantbruksmuseum som för ett par år sedan bestämde sig för att byta inrikting till ett upplevelsecentrum med rötter i lantbruk och lantligt liv. Den primära målgruppen är barn. Vidare gjordes ett studiebesök hos Sam Bompas & Parr som berättade om deras verksamhet (Architects of Taste: Feeding Minds and Stomachs). Dessutom besöktes en lantligt belägen rekreationsanläggning, där maten har en central plats. Det finns en hel del likheter med det vi avser bygga, vilket bäddar för utbyte av idéer och samarbeten framöver.

En resa till Italien och FICO (The Italian Food Theme Park) i Bologna planeras i början av 2024. Utöver besöket på FICO kommer fortsatt samarbete med Italien inom ramen för Swedish Emilia Romagna Network (SERN) diskuteras. Mjölby kommun är en av de deltagande svenska kommunerna. Kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun, Cecilia Burenby, är även ordförande för SERN.

Ansökan till Regionalfonden

Under hösten bereds en ansökan till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i Östra Mellansverige. Den kommer vara inriktad på finansiering för att under maj-oktober 2025 uppföra och genomföra aktiviteter i ett pop-up-center på den tilltänkta platsen för Upplevelsecenter för mat. Ett temporärt center med smakprov på mycket av det som vi ser framför oss i det framtida permanenta centret. Detta blir en provtryckning av konceptet och kommer sannolikt att ge viktiga insikter för den fortsatta planeringen, inte minst kring vad allmänhet och företag efterfrågar.

Välkommen på konferens 8 december klockan 09-15

Samtliga intressenter och samarbetspartners i projektet Upplevelsecenter för mat hälsas välkomna på konferens 8 december hos Väderstad AB. Syftet är att ge en uppdatering om läget, men också att tillsammans arbeta fram idéer till innehåll i det tilltänkta pop-up-centret 2025. Program kommer skickas ut till anmälda. Begränsat med platser, först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag torsdag 30 november till: annelie.ahlstrom@mjolby.se

Tid: Fredag 8 december klockan 09-15
Plats: Väderstad ABKontakt

Charlotta Rydberg, samordnare

Telefon: 070-247 10 43

charlotta.rydberg@mjolby.se

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?