Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev februari 2023

Dummybild

Dags för fokus!

Projektgruppen för Upplevelsecenter för mat har börjat 2023 med tid för eftertanke och reflektion. Nu befinner vi oss i ett skede där tiden är mogen för att konkretisera och fokusera våra idéer. Det gör vi i en intern workshopserie som leds av Elisabeth Ström på Priscia. Under workshopen bearbetar vi frågor och söker konkreta svar på bland annat:

Vad är vårt huvudfokus?
Vilken vision har vi för hela området?
Vad är missionen för själva Upplevelsecentret för mat?
Vilken är vår huvudsakliga målgrupp?

Resultatet blir en programförklaring för projektet som spetsar vårt fokus och som hjälper oss att nå våra mål. Till nästa nyhetsbrev har vi hunnit sammanställa resultatet och kan ge en sammanfattning.

Målbild

Vi står fast vid vår ursprungliga målbild av vad det är vi vill åstadkomma nämligen:
Mjölby kommun har en idé, om att tillsammans med andra aktörer, bygga en mötesplats och ett unikt upplevelsecentrum om mat, dess betydelse och produktion. Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet med upplevelser för både stora och små. Centret blir ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, och dess forskning, där vi får möjlighet att blicka in i framtidens fönster.

Vilka vänder vi oss till?

Under workshopens första del har vi kommit fram till att vår huvudsakliga målgrupp är barn och unga mellan 6-12 år. Dessa når vi främst genom att ta emot skolklasser och barnfamiljer. Självklart är alla välkomna till centret men för att kunna utforma och fokusera på rätt upplevelser behöver vi en fokusgrupp att koncentrera oss på när vi utvecklar projektet framåt. Barn och unga är också de som står för framtidens konsumtion, morgondagens kompetens och företagsledare. Det är de som kommer att utveckla svensk livsmedelsproduktion mot en mer hållbar framtid på sikt!

Årets kommande aktiviteter

Programförklaringen är ett nödvändigt steg att göra innan vi under senare del av året kommer att söka externa samarbetspartners och finansiärer. Här arbetar vi med Brakeley som är specialister på resursmobilisering, fundraising och filantropiska gåvor.

I samklang med den nya programförklaringen kommer också presentationsmaterialet, inklusive visionsfilmen, att uppdateras. Det är även dags att ta fram skisser för hela området och specifikt för det framtida hus som inrymmer Upplevelsecentret.

Till hösten kommer vi att bjuda in alla våra samarbetspartners, inklusive arbetsgruppen för Väderstad, till en konferens. Då kommer vi att presentera det interna arbete som gjorts och på vilket sätt vi ser att företagen kan medverka. Ytterligare en aktivitet som planeras till hösten är en workshop med externa parter där vi gemensamt fastställer projektets mål och inriktning. Den externa workshopen kommer att ledas av Bart Dohmen som har varit med och utformat bl.a. Disney-world i Paris, Legoland i Billund och Heineken Experience i Amsterdam.

Omvärldsspaning

Regionens livsmedelsstrategi håller på att uppdateras och kompletteras med en färdplan. Där ger vi så klart inspel från Mjölby kommuns perspektiv med önskan om att införliva Upplevelsecenter för mat som en viktig kommunikationskanal ut gentemot allmänheten.

Vi är glada över att ha blivit medlemmar i Agfo som är ett Affärsnätverk för det svenska matsystemet. Det är ett relevant sammanhang för vår del att finnas med i och intressant att följa deras aktiviteter som alltid ligger i framkant.

Redan nu i februari kommer vi att genomföra ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med Universeum i
Göteborg. Det ser vi fram emot då vi ser många likheter med deras organisation och verksamhet med hur vi tror att Upplevelsecenter för mat kommer att fungera. Vi har flera nya samarbetspartners till projektet vilket vi är glada över och önskar er alla varmt välkomna!

Med goda hälsningar från projektgruppen

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?