Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev april 2021

Kollage med bilder, kor på en äng, barn som äter glass, en späd planta och en ung kvinna som tittar i ett par VR-glasögon.

Goda nyheter!

Under de första månaderna i år har tillströmningen av nya samarbetspartner varit fantastisk. Vi är så stolta över att kunna berätta att Mjölby kommun, till dags dato, har över 20 registrerade samarbetspartner. Ni utgör ett brett spektrum av aktörer; från logistik, digitalisering och produktion till rörelse och hälsa – alla med en koppling till mat, jordbruk och hållbarhet. Det gör oss starka och tillsammans ska vi nu ta Upplevelsecentrat för mat till nästa nivå.

”Detta är ett mycket spännande projekt som jag känner varmt för, här ska finnas något för både stora och små, från det enkla till komplexa, med den gemensamma nämnaren mat”, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande i Mjölby kommun. Hon fortsätter:
”Detta är vårt första nyhetsbrev som jag hoppas du finner intressant. Vi planerar att uppdatera er på framstegen i projektet varannan månad - väl mött! ”

Aktuellt

Sedan mitten av januari finns en projektkoordinator på plats som heter Caroline Davidsson. Därmed har vi nu höjt tempot i utvecklingsarbetet och en projektplan med tillhörande tidplan har tagits fram.

Mjölby kommun har signerat ett Letter of Partnership med Ede kommun i Nederländerna och Seinäjoki kommun i Finland. De har liknande koncept och planer som oss och vi tror att erfarenhetsutbyten kan vara värdefullt. Detta skapar dessutom möjligheter för gemensamma ansökningar om EU-medel, vilket är nog så viktigt.

Vi befinner oss i en region vars styrkeområde bland annat är digitalisering och det vill vi dra nytta av! Upplevelsecentrat kommer att vara en fysisk plats men också en digital plats, vilket ger ett vidgat upptagningsområde över tid och rum. Just nu tar vi fram en presentation där vi beskriver Upplevelsecentrat i Virtual Reality vilken även kommer våra samarbetspartner till nytta då de kan använda den för att skapa förståelse för centrats möjligheter.

Vilka blir våra nästa steg?

Vi är nu i ett läge där vi har ett glädjande stort antal företag och organisationer som vill vara med och arbeta med idéen. Som samarbetspartner i detta tidiga skede har man stor möjlighet att vara med och påverka och sätta prägel på hur denna plattform kommer att utvecklas och gestaltas.

Vårt nästa steg blir nu att skapa arbetsgrupper där aktörerna i samarbete får utveckla idéer och visioner för vad som kan göras på plats. Här gäller det att lyfta fram möjligheterna som detta skyltfönster mot allmänheten ger. Vart blåser vindarna, vad tycker producenterna och allmänheten om såväl dagens mat som aktuell forskning? Hur attraherar vi skolklasser och turister, detta ska vara en mötesplats som ger vidgade vyer för alla. Därför ber vi alla våra samarbetspartner att fundera lite extra på vad just din organisation skulle vilja få ut av Upplevelsecenter för mat. Tänk på att ta höjd för både de fysiska och digitala möjligheterna som denna plattform kan generera.

Återkoppla gärna till oss, eller så kontaktar vi er, för att föreslå lämplig arbetsgrupp som startar under våren. Arbetsgrupperna kommer att jobba under ett sekretessavtal för att skapa en trygg miljö där alla ska känna sig bekväma att diskutera sina utvecklingsidéer.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss nedan. På återhörande!

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?