Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev mars 2024

Smaken av framtiden

Mat är på allas läppar i dubbel bemärkelse. Hur vi producerar mat och vad vi äter är högaktuellt, både ur ett miljö-, hälso-, och kulinariskt perspektiv. Det sägs att kriser och utmaningar ofta utgör kraftfulla katalysatorer för stärkt entreprenörskap och innovation och det pratas på många håll om hur pandemin och krig har flyttat upp frågan om självförsörjningsgrad i medvetandet hos många människor. Intresset för mat
sträcker sig över generationer där vi idag har hamnat allt längre bort från en direkt koppling till dem som ser till att vi har mat på bordet 365 dagar om året.

Vi bor mitt i grönsakslandet

Mjölby kommun är omringat av lantbruk och annan livsmedelsproduktion. Idén till
upplevelsecentret föddes under en studieresa till Holland 2017. I kommunens vision 2045 står bland annat följande: ”Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötaslätten och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning är etablerat i Väderstad som nu är besöksmetropol”.

Mjölby kommun vill tillsammans med andra aktörer förverkliga en mötesplats och ett􀄴 unikt upplevelsecenter för alla som är intresserade av mat, dess betydelse och produktion.

Ett centrum för lärande

Huvudsyftet är att etablera en plats där kommande generationer kan lära sig, förvalta och föra vidare kunskapen om matens alla aspekter. Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet för stora och små. Centret blir en arena för hela livsmedelsbranschen där vi också får en möjlighet att smaka på både dåtid, nutid och framtid. Ytterligare syften som stärker kommunen och regionen är ökat samarbete mellan akademi, företag, allmänhet och offentlig sektor. Centret bidrar också till att höja branschens attraktionskraft och underlättar kompetensförsörjning från jord till bord och tillbaka.

Vad krävs för att lyckas?

Denna typ av projekt kräver både långsiktighet, uthållighet och fokus. Det är en ständigt pågående process där centret utvecklas under arbetets gång i linje med Agenda 2030. Mjölby kommun är initiativtagare och möjliggörare. Det kommer att krävas olika samarbeten och insatser för att vi tillsammans ska kunna realisera visionen. Med oss på resan har vi 44 olika samarbetspartner.

Innovationer med smak av framtiden

Som ett steg på vägen mot det permanenta centret söker projektgruppen extern finansiering från Tillväxtverket för att kunna bygga upp ett temporärt upplevelsecenter i Väderstad under sommaren 2025 och 2026. Här kommer du som besökare att få chansen att bokstavligen smaka på framtiden. Om projektet blir beviljat vet vi lagom till när det är dags för nästa nyhetsbrev i juni. Hoppas du hänger med på vår resa mot framtidens upplevelsecenter för mat.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?