Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev april 2022

Ett kollage med bilder av en ung kvinna som rensar ogräs i sitt land en solig dag, en vit tupp samt en kock som lägger upp mat på en tallrik.

Omvärldsanalyser, naturinventeringar och arkeologiska undersökningar

I dessa oroliga tider ser vi ett ökat behov av att fokusera på den egna självförsörjandegraden speciellt gällande livsmedel. Därmed ser vi ett än mer ökat behov av ett Upplevelsecenter för mat där man får möjlighet att lyfta den gröna näringen och samtidigt kommunicera med allmänheten kring den svenska matens mervärden.

Detta händer i projektet

Projektgruppen har den senaste tiden varit upptagen med att både avsluta och påbörja projekt. Vi har precis avslutat ett två-årigt projekt finansierat av Jordbruksverket och också skickat in en ansökan för ett nytt projekt inom besöksnäringen till samma finansiär.

Mjölby kommun planerar att 2022 genomföra bland annat omvärldsanalyser, för hur näringslivet i kommunen med omnejd påverkas av initiativet, och en marknadsanalys för logiverksamheten. Parallellt med detta pågår de markförberedande aktiviteterna med arkeologiska undersökningar och naturinventeringar på det tilltänkta området utanför Väderstad.

Värnar om våra partner

Initiativet bygger på att ni som är samarbetspartner är med och utvecklar konceptet tillsammans med Mjölby kommun. Det ska vara ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen - skapat av branschens aktörer.

Det är nu dags att förnya det Letter of Intent, LoI, som vi har skrivit med samtliga samarbetspartner. Vi hoppas att ni alla vill vara med även i nästa fas och komma ännu närmare realiseringen av ett världsunikt upplevelsecenter. Så ni som är våra samarbetspartner - ett nytt LoI kommer inom kort!

Erfarenhetsutbyte med Nederländerna

Nu äntligen planerar vi för att åka till våra vänner i Ede, Nederländerna, och träffa de som står bakom deras World Food Center Experience. Det liknar vårt upplevelsecenter men i något mindre format och endast en inomhusupplevelse. Deras plan är att börja bygga centret i år för att inviga det hösten 2023. Vi reser dit den 11-13 maj med 16 deltagare och vi kommer givetvis att dela med oss av våra erfarenheter av resan i nästa nyhetsbrev. 

Fokusområden

Under slutet av april kommer vi att genomföra en ny workshopserie med våra arbetsgrupper som alla samarbetspartner blivit inbjudna till. Efter förra årets resultat kunde vi urskilja tre olika fokus-områden som vi kommer att jobba vidare med:

  • Upplevelsefokus och målgrupper
  • Hållbarhet
  • Kunskapsöverföring

Arbetsgrupperna kommer att fortsätta konkretisera de idéer man vill se förverkligas på platsen. Vi planerar för ytterligare 1-2 workshopserier under hösten.

Vår projektgrupp och styrgrupp fortsätter att hålla regelbundna möten. Vi är mycket glada över att styrgruppen kompletterats av Therese Rahnel från Visit Östergötland samt Anders Hallin, strateg inom besöksnäringen.

Har du några funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss nedan. På återhörande!

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se


Caroline Davidsson, projektkoordinator

Telefon: 0702-471 043

caroline.davidsson@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?