Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev april 2022

Ett kollage med bilder av en flicka i ett rapsfält, en vit tupp samt en kock som lägger upp mat på en tallrik.

Målbilden växer fram

Äntligen är våren här! Markerna torkar upp och traktorerna letar sig ut på åkrarna för att förbereda årets kommande skörd.

Som vi skrev i förra nyhetsbrevet så har vi inom projektgruppen för Upplevelsecenter för mat haft tid för eftertanke under vinterhalvåret. Det resulterade i underlag för en vision och mission för området integrerat i en projektplan. Visionen kopplas till en aktivitetslista med prioriteringsordning och vilka kompetenser och resurser som krävs. Den projektplan som utarbetats är ett levande dokument som kommer att följa projektets utveckling framåt. Den preliminära missionen för Upplevelsecenter för mat:

Varje dag får vår målgrupp en unik upplevelse som ger kunskap om mat, a-ha-upplevelser och ett ökat intresse om varifrån maten kommer. Smaksinnet kittlas i en inspirerande miljö. Våra besökare rekommenderar oss till sina vänner och vill själva komma tillbaka.

I samband med projektplaneringen framåt så utökas projektgruppen med fler resurser och kompetenser. Tid från interna resurser kommer att nyttjas och Anders Carlsson, tidigare verksamhetsledare för Visual Sweden, kommer att finnas med i projektets utveckling framåt.


Kontakter till forskarvärlden

Idén om ett Upplevelsecenter för mat väcker intresse i forskarvärlden. Fredagen den 24 mars kom ett forskarnätverk med inriktning lokal mat, på studiebesök för att få veta mer. För projektets del är det positivt att knyta kontakt med forskare.

- Det är viktigt att akademin och forskningen är med och utvecklar Upplevelsecentret, som bygger på vetenskaplig grund, de senaste forskningsrönen och vad man tror kommer hända i framtiden inom livsmedelsproduktionen, säger Caroline Davidsson, projektledare och samordnare.

Forskarna i nätverket kommer från Linköpings universitet, restauranghögskolan i Grythyttan, Halmstad Högskola och Umeå Universitet. De är intresserade av lokal mat utifrån olika perspektiv, exempelvis klimat och miljö, politik och styrning, beredskap, lokal ekonomi och besöksnäring.

Projektet knyter an till Linköpings universitet på fler sätt, bland annat genom forskare vid avdelningen Department of thematic studies – Environmental Change. Intentionen är att använda Upplevelsecenter för mat som kanal gentemot allmänheten för att visa upp resultat från forskning. Projektet har även kopplingar till andra forskningscenter såsom Forskning för centrum för kommunstrategiska studier (CKS).

Nationell förankringsprocess

I slutet på mars presenterades projektet för landsbygdsministerns statssekreterare Dan Ericsson vilket är en viktig del för förankringsarbetet på det nationella planet. Tillsammans med lokala politiker och tjänstemän, Henrik Gilstring, VD på Väderstad AB och Ulrik Lovang, VD på Lovang Lantbrukskonsult AB, diskuterade vi dagens situation för livsmedelsproducenter. Vi blickade tillsammans framåt för att se hur utmaningar kan lösas. Resultatet från mötet blev en nyfiken statssekreterare som bad om att få mer information.

Vad händer framåt?

Under våren kommer vi att träffa arbetsgruppen i Väderstad för att uppdaterar om vad som händer i projektet och diskuterar utvecklingen framåt. Företag, föreningar och privatpersoner från Väderstad finns representerade i arbetsgruppen. Vill du också delta så ta kontakt med någon av oss i projektgruppen!

Konsultfirman Brakeley som jobbar med donationer och filantropiska gåvor intervjuar intressenter under våren för att ge en avrapportering innan semestern.

Vi sonderar kommande offentliga utlysningar för att hitta lämpligt program att ansöka om finansiering för att överbrygga tiden fram till projektstart.

 

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen om ditt företag eller förening vill få en presentation om vad som händer i projektet och hur planerna framåt ser ut.

Njut nu av vårens kvitter och grönskan så hörs vi igen innan sommaren!

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?