Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev december 2022

Ett kollage med bilder av en ung kvinna som rensar ogräs i sitt land en solig dag, en vit tupp samt en kock som lägger upp mat på en tallrik.

Erfarenhetsutbyte och konferens

Snart är det jul igen, snart är det jul igen… Och med julen kommer all den goda julmaten! Vi vill önska er alla en riktigt god och närande jul, med många godsaker från våra duktiga matproducenter runtom i landet. Det är tack vare de ihärdiga lantbrukarna, förädlarna, grossisterna, detaljhandeln med flera som vi till slut har möjlighet att få den goda jultallriken framför oss. Och det är just aktörerna längsmed livsmedelskedjan som vi vill ge möjligheten att visa upp sig på Upplevelsecenter för mat i framtiden, där de kan visa matens väg från jord till bord.

Vad har hänt sedan sist?

Sedan vårt senaste nyhetsbrev har det hänt en hel del. Vi i projektgruppen har fått förmånen att presentera Upplevelsecenter för mat för en rad olika aktörer, såsom Växtkraft i Mjölby, LRF:s lokalgrupper och Landsbygdsnätverket. Dessa möten ger inte bara en möjlighet till att presentera projektet. De är även värdefulla tillfällen för ömsesidigt utbyte och inspiration från andra som ser möjligheter eller kritiska delar med vårt projekt.

Andreas Andersen, VD på Liseberg, gav projektgruppen sin syn på dagens upplevelseindustri och gjorde även en trendspaning framåt, under en kunskaps- och erfarenhetsutbytesresa till Göteborg. Besöksmagneten Botaniska trädgården i Göteborg delade med sig av sina erfarenheter och strategier. En grupp tjänstepersoner från Mjölby kommun reste till Nederländerna och Ede, som också planerar för ett World Food Center men enbart i inomhusmiljö. Syftet med resan var intern förankring och ökad förståelse för projektet.

Under året 2022 har Mjölby kommun tagit beslut kring en ny vision för hur de vill att kommunen ska se ut år 2045. Där finns Upplevelsecenter för mat med som ett självklart inslag. Det är ett viktigt ställningstagande i kommunen eftersom det innebär att oavsett partipolitisk styrning så kommer samtliga partier verka för att upplevelsecentrat realiseras. Det ger en trygghet och stabilitet i projektet framåt.

Konferens och inspirationsträff

Den 23-24 november arrangerades en välbesökt konferens för samtliga samarbetspartners. Konferensen började med lunch på Mjölby Stadshotell på onsdagen och avslutades dagen därpå med lunch på Väderstad Centralkrog. Fokus var ”Hur skapas en attraktiv besöksdestination?”. Föreläsare från Visit Sweden, Business Region Skåne och Leisure Development Partners delade med sig av sina erfarenheter och kunskap. Birgitta Gunnarsson, kommunstyrelsens vice ordförande i Mjölby kommun, inledde konferensen med att berätta om hur idén med ett upplevelsecenter en gång startade i Skänninges brandstation. Att vi nu cirka 10 år senare har en projektorganisation, 80 hektar reserverad mark och 40 samarbetspartners är en otrolig resa.

Föreläsningarna gav upphov till intressanta diskussioner som leddes av moderator Peter Borring. Diskussionerna fortsatte under dag två som inleddes med en workshop där frågor diskuterades såsom: ”Vilken nytta har min organisation av upplevelsecentrat?”, ”Hur kan man locka finansiärer och besökare till platsen?” och ”Vilka är de viktigaste medskicken till projektgruppens kommande arbete?”. Reflektioner som kom upp:

  • Lärande ska vara i fokus och det ska vara ett roligt, attraktivt och kul lärande.
  • Viktigt att få in folkhälsoperspektivet och preventiv hälsovård genom att ge information om vikten av rörelse och vad som är bra mat.
  • Bredda målgruppen genom att välkomna skolklasser och utforma utbudet så att det passar in i skolväsendets läroplan.
  • Semifysisk plats som kan upplevas både fysiskt och digital/viralt, så att skolor över hela landet kan nås.
  • Kompetensförsörjning: Viktigt för till exempel naturbruksgymnasiets perspektiv att skapa intresse för de gröna näringarna.
  • Det publika showroomet ska andas hållbarhet ur tre perspektiv – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.
  • Hantera Väderstad by varsamt så att byns affärsverksamheter inte riskerar att utarmas utan snarare tjänar på etableringen.
  • Använda platsens förutsättningar med att skapa möjligheter för rörelse och naturupplevelser såsom vandringsleder, led till Åsa-backarna, hinderbana och lekhörnor.
  • Ta med energifrågan: Upplysa om vilka tekniker som finns, hur lantbruket/skogen kan bidra, visa dagens men även morgondagens tekniker.

Konferensen avslutades med ett uppskattat besök ute på den tilltänkta platsen i Väderstad där Bo Stark, markägare, Väderstadsbo och ägare till Väderstad AB, mötte upp och berättade om läget och de möjligheter som finns med platsen. Efter en promenad på området i ett grådaskigt väder var det skönt att komma in till Väderstads Centralkrog och äta ärtsoppa och pannkakor.

Hoppas ni alla får en riktigt fin jul och nyår! Hälsningar från projektgruppen.

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef

Telefon: 010-234 51 13

eva.radander@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?