Kontakt Kungshögskolan

Här hittar du kontaktuppgifter till personal på Kungshögaskolan.

Arbetslag Barn och Fritid, telefonnummer till arbetsrum 0142-85351

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag barn och fritid

Namn

E-post

Matilda Söder

matilda.soder@mjolby.se

Sandra Edlund

sandra.edlund@edu.mjolby.se

Sebastian Fristedt

sebastian.fristedt@edu.mjolby.se

Jimmy Israelsson

jimmy.isralesson@edu.mjolby.se

Ann Löwendahl

ann.lowendahl@mjoby.se

Marlene Stenman

marlene.stenman@edu.mjolby.se
Arbetslag Vård och Omsorg, telefonnummer till arbetsrum 0142-85341

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag vård och omsorg

Namn

E-post

Per Bodelius

per.bodelius@edu.mjolby.se

Inger Hjertstedt

inger.hjertstedt@edu.mjolby.se

Hanna Nordenhem

hanna.nordenhem@edu.mjolby.se

Mohammed Alhabib

mohammed.alhabib@edu.mjolby.se

Cecilia Tält

cecilia.talt@edu.mjolby.se


Arbetslag Språkintroduktion, telefonnummer till arbetsrum 0142-85341

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag introduktionsprogrammen

Namn

E-post

Simon Hild

simon.hild@edu.mjolby.se

Maria Lindgren

maria.lindgren@edu.mjolby.se

Ingrid Martini

ingrid.martini@edu.mjolby.se

Anders Isaksson

anders.isaksson@edu.mjolby.se

Catharina Härdelin

catharina.hardelin@edu.mjolby.se

Linda Almberg Törnqvist

linda.almberg-tornqvist@edu.mjolby.se

Alla Zozoulenko

alla.zozoulenko@edu.mjolby.se

Daniel Nilsson

daniel.nilsson@mjolby.se

Kjell Alf

kjell.alf@edu.mjolby.se

Anna Karlsson

annak.karlsson@edu.mjolby.se

Ali Hassan Ahmed

ali.ahmed@edu.mjolby.se

Daniel Ericsson

daniel.ericsson@mjolby.se

Madeleine Hasselqvist

madeleine.hasselqvist@edu.mjolby.se


Arbetslag Ekonomi, telefonnummer till arbetsrum 0142-85362

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag ekonomi

Namn

E-post

Mari Boström

mari-louise.bostrom@edu.mjolby.se

Anders Lilliedahl

anders.lilliedahl@edu.mjolby.se

Susanne Lindqvist

susanne.lindqvist@edu.mjolby.se

Lennart Nisbel

lennart.nisbel@edu.mjolby.se

Karl-Åke Skogsberg

karl-ake.skogsberg@edu.mjolby.se

Nina Appelqvist

nina.appelqvist@edu.mjolby.se


Arbetslag Natur, telefonnummer till arbetsrum 0142-85359

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag natur

Namn

E-post

Jenny Edler-Wirén

jenny.edler-wiren@edu.mjolby.se

Kristofer Lindebring

kristofer.lindebring@edu.mjolby.se

Markus Lundquist

markus.lundquist@edu.mjolby.se

Claes Undenäs

claes.undenas@edu.mjolby.se


Arbetslag Samhäll, telefonnummer till arbetsrum 0142-85361

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag samhäll

Namn

E-post

Camilla Byrsjö

camilla.byrsjo@edu.mjolby.se

Petra Holmlund

petra.holmlund@mjolby.se

Haydee Laporte

haydee.laporte@edu.mjolby.se

Per-Olof Remnesjö

per-olof.remnesjo@mjolby.se

Göran Sparrlöf

goran.sparrlof@edu.mjolby.se


Arbetslag Teknik, telefonnummer till arbetsrum 0142-85480

Kontaktuppgifter lärare i arbetslag teknik

Namn

E-post

Lori Ceangailte

lori.ceangailte@edu.mjolby.se

Jan-Helge Henriksen

jan-helge.henriksen@edu.mjolby.se

Kristofer Holm

kristofer.holm@edu.mjolby.se

Anders Johnsson

anders.johnsson@edu.mjolby.se

Mårten Ling

marten.ling@edu.mjolby.se


Kontakt

Rektor för barn-och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, teknikprogrammet och vård-och omsorgsprogrammet

Tor Ekström

Telefon: 0142-853 43

tor.ekstrom@mjolby.se


Rektor för introduktionsprogrammen, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet

Fredrik Einvall

Telefon: 0142-853 40

fredrik.einvall@mjolby.se


Skoladministratör

Camilla Eriksson

Telefon: 0142 - 850 12

camilla.eriksson@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare för nationella program

Catharina Lööf

Telefon: 0142- 853 17

catharina.loof@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen

Mittjas Hanna Edin

Telefon: 0142-856 03

SMS: +467 61 26 93 50

mittjas-hanna.edin@mjolby.se


Bibliotekarie

Sofia Eriksson
Telefon: 0142-85354

sofia.eriksson@mjolby.se


Skolkurator

Sara Karlström
Telefon: 0142-85365
sara.karlstrom@mjolby.se


Skolsköterska

Sofia Isaksson
Telefon: 0142-85353
sofia.isaksson@mjolby.se


Speciallärare

Helena Silverro
Telefon: 0142-366113
helena.silvero@mjolby.se


Specialpedagog

Helen Andersson
Telefon: 0142-85019
helenc.andersson@mjolby.se


Besöksadress: Gymnasievägen 1, Mjölby