Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Förskolan Lekstugan

Avdelningar

Förskolan Lekstugan har plats för 25 barn uppdelat på två avdelningar. Avdelningen för barn 1-3 år är belägen i souterrängvåningen och avdelningen för barn 4-6 år håller till i kyrkans lägenhet i samma byggnad. Samtliga lokaler har anpassats för förskoleverksamhet.

Vår verksamhet

Verksamheten har så kallad musisk inriktning. Detta innebär att musik, drama, bild och rörelse används som verktyg för att på ett lekfullt och roligt sätt möta det enskilda barnet. Vi ser stora vinningar med detta, såväl socialt som pedagogiskt, då glädje och lek är förutsättningar för utveckling och lärande.

Vi arbetar med ett tema per termin och låter detta genomsyra all verksamhet som återkommer vecka efter vecka. Exempel på detta är skogsbesök, mattegrupper, språkgrupper, experiment, rörelsesamlingar och de dagliga sångsamlingarna. Verksamheten är ickekonfessionell och grundar sig på förskolans läroplan.

På förskolan lagas maten från grunden av egen kokerska.

Förskolan håller öppet klockan 7-17.

Vi tar emot barn genom kommunens kö och placeringssystem. Ansökan om plats hos oss görs alltså på samma sätt som till övriga förskolor i kommunen.

Kontakt

Telefon

076-135 98 15


E-post

lekstuganmantorp@hotmail.com


Adress

Förskolan Lekstugan, Riksvägen 18, 590 18 Mantorp