Elavbrott, Styrel

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service inte fungerar som vanligt. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare, därför finns en organisation som kallas Styrel. Styrel bygger på en länsvis sammanställd bild av samhällsviktig verksamhet och en plan för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist. Därför är det viktigt att ha beredskap för att klara familjens grundbehov i minst en vecka.

Styrel, Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Din säkerhet.se: din krisberedskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om mat på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om kommunikation på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om värme på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Mjölby kommun är det Mjölby Svartådalen Energi Aktiebolag (MSE) som sköter el-nätet
Telefon kontorstid: 0142 - 855 00
Telefon, övrig tid: SOS-alarm 011-14 96 53

MSE:s felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.