Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt meddelande till allmänheten, (VMA), används vid olyckor och allvarliga händelser och för att varna och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner. Sveriges Radio sänder meddelandet i alla sina alla kanaler, den privata lokalradion och medverkande tv-företag. Behöriga att begära VMA är bland andra:

  • räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst
  • Polisen
  • smittskyddsläkare
  • SOS Alarm
  • ledningen vid anläggning med farlig verksamhet (enligt lagen om skydd mot olyckor).

Det finns två typer av viktigt meddelande till allmänheten:

  1. Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  2. Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. Informationsmeddelande behöver inte sändas omedelbart.

Ett viktigt meddelande till allmänheten kan föregås av tyfonsignalen Viktigt meddelande som ljuder i sju sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst två minuter. Signalen kan sändas i nästan alla orter med fler än 1000 invånare.

När du hör signalen ska du:

Olika kanaler

Viktigt meddelande till allmänheten kan även sändas som talmeddelande till fasta telefoner eller sms till mobiltelefoner. Du behöver inte registrera dig för att få viktigt meddelande till allmänheten via telefon eller sms. Text-TV sidan 100 anges när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

När faran är över

När faran är över startas signalen Faran över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Även andra myndigheter kan begära sändning i Sveriges radio, Sveriges televison och TV 4 av myndighetsmeddelanden, men då utan krav på omedelbar sändning.

Test av viktigt meddelande till allmänheten

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges radio informerar om testet.

Kontakt

Brandman

Roger Hillar

Telefon: 010-234 5400

roger.hillar@mjolby.se


Tillförordnad säkerhetschef

Charlotte Hallin

Telefon: 010-234 59 09

charlotte.hallin@mjolby.se

Senast publicerad