Skogsgläntans förskola

Skogsgläntan ligger mitt i Mantorp med närhet till både skog och samhällets centrum. Till förskolan hör två stora grönskande gårdar med lekmaterial och lekytor. Förskolan är Reggio Emiliainspirerad och har ett tematiskt arbetssätt.

Avdelningar

Skogsgläntans förskola har plats för cirka 90 barn. Förskolan har fem avdelningar.

Vår verksamhet

Vi utgår från att barnet kan, är nyfiket och vill lära. Lärandet sker i en stimulerande, tillåtande och varierande miljö. Lärandet involverar alla sinnen och sker på olika sätt. Leken är grunden i barnets lärande. Kunskapen befästs när den upprepas.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor 

Peggy Gustavsson

Telefon: 0142-856 40

peggy.gustavsson@mjolby.se

Administratör

Eva Nilsson
Telefon: 0142-859 84

Eva.nilsson2@mjolby.se

Myran

Telefon: 0142-856 71

Kotten

Telefon: 0142-856 72


Ekorren

Telefon: 0142-856 76


Humlan

Telefon: 0142-856 74


Nyckelpigan

Telefon: 0142-856 73


Adress

Skogsgläntans förskola, Stugvägen 5, 595 58 Mantorp