Häradsvallens förskola

Häradsvallen är den äldsta förskolan i Mantorp, men ändå i ständig utveckling. Den ligger i centrum av Mantorp i samma hus som biblioteket och i närheten av pendelstationen.

Avdelningar

Häradsvallens förskola har plats för cirka 35 barn och barnen är uppdelade i två avdelningar.

Vår verksamhet

Vårt ansvar är att barnen ska behålla och utveckla sin nyfikenhet och kreativitet. När vi planerar och utvärderar verksamheten så utgår vi från frågorna: "vad ska vi erbjuda varje barn och vad har varje barn fått hos oss?".

För att barnen ska trivas och lära sig nya saker så måste barngruppen fungera tillsammans. Vi lägger ner mycket tid på att arbeta "ihop" våra barngrupper. Förskolan är unik: det är här som barnen bygger sina första relationer utanför familjen. Vi har ett nära samarbete med barnens familjer.

Sjukanmälan

Sjukanmälan gör du via appen Tieto Education. I appen kan du också se tidigare sjukanmälan. Har du inte möjlighet att använda appen kan du skicka sms.

Sjukanmälan

Likabehandling

Varje förskola arbetar med likabehandling. Hur förskolan arbetar finns nedskrivet i en likabehandlingsplan som uppdateras varje år.

Kontakt

Rektor

Therese Rudin

Telefon: 010-234 59 79

 

Administratör

Anne-Lii Mautner

Telefon: 010-234 59 84

anne-lii.mautner@mjolby.se

 

Avdelning Tussilagon

Telefon: 010-234 56 65 eller 072-216 12 89


Avdelning Vallmon

Telefon: 010-234 56 66 eller 070-307 56 66


E-post

haradsvallen.forskola@mjolby.se


Adress

Häradsvallens förskola, Häradsvägen 9, 595 57 Mantorp