Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Förskolor i Mjölby kommun

I Mjölby kommun har vi 25 kommunala förskolor och 3 fristående. Förskolorna har öppet mellan klockan 6 och klockan 18. Förskolan har en egen läroplan. Varje år enas förskolorna om ett gemensamt tema. Nu arbetar förskolorna med språkutveckling bland annat genom läslyftet. Vi värdesätter samverkan med föräldrar. Samverkan sker i flera forum som föräldraråd, föräldrasamtal och utvecklingssamtal.