Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Förskolor i Mjölby kommun

I Mjölby kommun har vi 25 kommunala förskolor och 3 fristående. Förskolorna har öppet mellan klockan 6 och klockan 18. Förskolan har en egen läroplan. Varje år enas förskolorna om ett gemensamt tema. I år riktas särskilt fokus på lekens betydelse för barns utveckling. Vi värdesätter samverkan med föräldrar. Samverkan sker i flera forum som föräldraråd, föräldrasamtal och utvecklingssamtal.