Samhällsvetenskaps­­programmet

Ett par händer med en världskarta på.

För dig som är intresserad av hur världen, samhället och människan fungerar.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program för fortsatta studier på högskola. Vi introducerar ett vetenskapligt arbetssätt där du tränar förmågan att analysera olika samhällsfrågor.

Vi har en internationell profil. Du läser kurser som ger fördjupade kunskaper om internationella frågor och du lär dig hur omvärlden fungerar. Varje år genomförs ett FN-rollspel där du lär dig om arbetet i FN:s generalförsamling. Rollspelet ger dig förståelse för världens konflikter och du får träna argumentation, diplomati och förhandlingstaktik.

I årskurs två fördjupar du dina kunskaper om Europa och EU. Du besöker EU-parlamentet i Bryssel och får möjlighet att träffa svenskar som arbetar inom EU. Du fördjupar även dina språkkunskaper och vi erbjuder utbyten och studieresor till Tyskland, Frankrike och Spanien.

I årskurs tre kan du välja mellan inriktningarna samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt i inriktningskurserna med studiebesök och verklighetsnära uppgifter.

På beteendeinriktningen får du fördjupade kunskaper i psykologi, utvecklar ditt ledarskap och blir en bättre kommunikatör. På samhällsinriktningen lär du dig metoder för att analysera, debattera och argumentera kring samhällsfrågor utifrån ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det är också viktigt att lära sig ta initiativ och att arbeta i projektform och därför är gymnasiearbetet integrerat i flera kurser.

Faktablad om samhällsvetenskapsprogrammet för utskriftPDF

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Catharina Lööf

Telefon: 0142-853 17

catharina.loof@mjolby.se

Rektor för samhällsvetenskapsprogrammet

Fredrik Einvall

Telefon: 0142-853 40

fredrik.einvall@mjolby.se