Barn- och fritidsprogrammet

Ett par barnahänder håller en blomma

Barn- och fritidsprogrammet ger dig förutsättningar för att arbeta med barn och ungdomar, inom olika typer av pedagogiska verksamheter eller inom fritids- och friskvårdssektorn.

Eftersom du ska arbeta med människor i framtiden, hjälper vi dig att utveckla både trygghet och självförtroende. Du kommer att lära dig mycket om ledarskap, hälsa och människors utveckling och levnadsförhållanden.

Du får även möjlighet att lära dig nya saker utanför skolan. Eftersom utbildningen delvis är förlagd på olika arbetsplatser får du värdefulla erfarenheter just inom det område eller yrke du är intresserad av.

På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan efter någon månad. Du får två perioder på en arbetsplats under det första året. Kanske väljer du att vara på någon av förskolorna i Mjölbyområdet? Du kan också vara på exempelvis en fritidsgård, ett gym eller en skola. Våra lärare hjälper dig att hitta det som passar dig.

Genom studiebesök, mässor, friluftsliv och resor får du utveckla din sociala kompetens, träna på bemötande och samarbete. Vi erbjuder dessutom en kurs i grundläggande teckenkommunikation. På Mjölby Gymnasium erbjuder vi dig inriktningarna Pedagogiskt arbete samt Fritid och hälsa.

Faktablad om barn- och fritidsprogrammet för utskriftPDF

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare

Catharina Lööf

Telefon: 0142-853 17

catharina.loof@mjolby.se


Rektor för barn- och fritidsprogrammet

Tor Ekström

Telefon: 0142-853 43

tor.ekstrom@mjolby.se